Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 9/2016

Các chương trình dành cho công chúng trong tháng

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, hoặc tham gia các sự kiện của Trung tâm bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý:

  • Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.
  • Tất cả các phóng viên đều có thể tham dự các sự kiện dành cho công chúng tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh hay quay phim chương trình, xin vui lòng liên hệ với đội Báo chí trước ít nhất 24 giờ để chúng tôi thông báo với diễn giả xem họ có đồng ý cho quay phim và phỏng vấn không, đồng thời xin phép phòng an ninh để các bạn được phép mang thiết bị vào hội thảo. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các diễn giả đều sẵn lòng cho bạn quay phim và phỏng vấn. Cảm ơn các bạn.

Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
5/8-5/9 Thi ảnh 2016: Đại Dương Của Chúng ta, Một Tương Lai Phái đoàn Ngọi giao Hoa Kỳ tại Việt Nam
1/9/2016, 3:30 – 5:00 MOOC17: Tiếng Anh dành cho phóng viên (PDF, 478KB) – Buổi thảo luận #2. Đăng ký tại đây Nikki Nguyễn
6/9/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
7/9/2016, 3:30 – 5:00 MOOC18: Tâm lý tại nơi làm việc (PDF-627KB) – Buổi thảo luận #4. Đăng ký tại đây Tran Thi Thuy Trang
8/9/2016, 2:00 – 3:00 Câu lạc bộ tiếng Anh Trung tâm Hoa Kỳ
8/9/2016, 3:30 – 5:00 MOOC17: Tiếng Anh dành cho phóng viên (PDF, 478KB) – Buổi thảo luận #3. Đăng ký tại đây Nikki Nguyễn
9/9/2016, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày David McAuley
9/9/2016, 2:00 – 3:00 Ý nghĩa của tình nguyện và tầm quan trọng của nó trong văn hoá Mỹ Lara L. Center
13/9/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
14/9/2016, 3:30 – 5:00 MOOC18: Tâm lý tại nơi làm việc (PDF-627KB) – Buổi thảo luận #4. Đăng ký tại đây Tran Thi Thuy Trang
15/9/2016, 3:30 – 5:00 MOOC17: Tiếng Anh dành cho phóng viên (PDF, 478KB) – Buổi thảo luận #4. Đăng ký tại đây Nikki Nguyễn
16/9/2016, 3:00 – 4:30 Tìm hiểu và quản lý đại dương quý giá của Mỹ Dr. Robert J. Brock
20/9/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
21/9/2016, 5:00 – 6:30 MOOC19: Làm việc thông minh hơn không phải nặng nhọc hơn – Buổi thảo luận #1 Tran Thi Thuy Trang
22/9/2016, 3:30 – 5:00 MOOC17: Tiếng Anh dành cho phóng viên (PDF, 478KB) – Buổi thảo luận #4. Đăng ký tại đây Nikki Nguyễn
27/9/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
27/9/2016, 3:00 – 4:30 Ai sẽ là Tổng Thống tiếp theo của nước Mỹ? Cái nhìn sâu hơn về con đường tới Nhà Trắng Larry Berman
28/9/2016, 5:00 – 6:30 MOOC19: Làm việc thông minh hơn không phải nặng nhọc hơn – Buổi thảo luận #2 Tran Thi Thuy Trang