Flag

An official website of the United States government

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại
2 Phút để đọc
Tháng Mười 12, 2023

Đại sứ quán Hoa Kỳ biết về việc số điện thoại của Đại sứ quán đang bị giả mạo – bao gồm việc số điện thoại của Đại sứ quán hiển thị trên ID người gọi, đối tượng giả mạo tự nhận mình là nhân viên của Đại sứ quán hoặc yêu cầu chuyển tiền vì nhiều lý do.  Chúng tôi đã báo cáo vấn đề này tới các cơ quan chức năng.  Nếu bạn nhận được cuộc gọi nghi là giả mạo, hãy kết thúc cuộc gọi, xác minh lại thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán, đừng bao giờ tiết lộ các thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính.