Cảnh báo Sức khoẻ – Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Cảnh báo Sức khỏe – Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Ngày 30/11/2020)

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện: Ca COVID-19 mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/11/2020, chính phủ Việt Nam xác nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại TP.HCM sau 87 ngày. Hiện nhiều cá nhân đang được cách ly và xét nghiệm để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát kịp thời. Chúng tôi khuyến cáo công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực TP.HCM, cần thận trọng và theo dõi sát sao các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem trang web của chính phủ Việt Nam tại đây.

Vui lòng truy cập trang web về COVID-19 của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thêm về tình hình tại Việt Nam hiện nay.