Báo cáo tình hình buôn người năm 2021

Việt Nam (Danh sách theo dõi Nhóm 2) Chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để thực hiện việc này. Các nỗ lực này bao gồm tăng số vụ truy tố tội phạm buôn …

Đọc thêm»

Báo cáo tình hình buôn người năm 2020

Việt Nam (Danh sách theo dõi Nhóm 2) Chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để thực hiện việc này. Các nỗ lực này bao gồm cho nạn nhân buôn người có quyền được …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế – Việt Nam 2018

Tóm tắt Hiến pháp Việt Nam quy định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Pháp luật quy định sự kiểm soát đáng kể của chính quyền đối với các hoạt động tôn giáo và có những quy định mập mờ cho phép hạn chế tự do tôn giáo …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế – Việt Nam 2016

Tóm tắt báo cáo Hiến pháp quy định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành quy định chính quyền có quyền kiểm soát chặt chẽ đối với thực hành tôn giáo và có những quy định không rõ ràng về việc cho phép …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2015

Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Antony J. Blinken Phòng họp báo Washington, DC Ngày 10 tháng 8 năm 2016 THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO BLINKEN: Xin chào quý vị. Hôm nay tôi rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2015 của Bộ Ngoại …

Đọc thêm»

Báo cáo về tình trạng buôn người năm 2016

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Cục Theo dõi và Chống buôn người Thông điệp từ Ngoại trưởng Kerry Bạn đọc thân mến: Nếu có một chủ đề duy nhất trong Báo cáo về Nạn buôn người năm nay, thì đó chính là niềm tin rằng không điều gì là không thể tránh được trong vấn …

Đọc thêm»

Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014

Việt Nam Tóm tắt Hiến pháp Việt Nam quy định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo, tuy nhiên chính quyền tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký, đặc biệt là các nhóm mà chính phủ cho rằng đang …

Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2014

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2015 của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF): Việt Nam

Việt Nam Việt Nam Các Kết Quả Chính: Chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo bằng luật và giám sát hành chính, hạn chế nghiêm ngặt hoạt động tôn giáo độc lập, và đàn áp các cá nhân và nhóm tôn giáo mà chính phủ cho là thách thức …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2013 – Việt Nam

Tổng quan Hiến pháp và các bộ luật, chính sách khác của Việt Nam có quy định về quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp hạn chế tự do tôn giáo. Nhiều yêu cầu đăng ký hoạt động của các nhóm tôn giáo không được …

Đọc thêm»

Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2015

Việt Nam – Danh sách loại 2 Việt Nam là quốc gia xuất phát của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động trong nước và nước ngoài. Nam giới và phụ nữ Việt Nam di cư ra nước ngoài lao …

Đọc thêm»

Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2014

Việt Nam – Danh sách loại 2 Việt Nam là quốc gia xuất phát của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động trong nước và nước ngoài. Việt Nam là quốc gia có nhiều nam giới và phụ nữ di …

Đọc thêm»

Báo cáo về tình hình nhân quyền năm 2013 – Việt Nam

Tóm tắt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) – thống trị, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cuộc bầu …

Đọc thêm»

Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2013

VIỆT NAM – Danh sách loại 2 Việt Nam là điểm xuất phát và, ở mức độ thấp hơn, là đích đến của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động. Việt Nam là quốc gia có nhiều nam giới và …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2012

Việt Nam Tổng quan Hiến pháp và các bộ luật, chính sách khác của Việt Nam có quy định về quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Chính phủ đã quản lý, thậm chí trong một số trường hợp còn thực hiện các biện pháp hạn chế tự do tôn giáo. Chính phủ …

Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2012

Việt Nam TÓM TẮT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) – thống trị, được lãnh đạo bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2011

Việt Nam Tổng quan Hiến pháp và các bộ luật, chính sách khác của Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Chính phủ đã quản lý, thậm chí trong một số trường hợp còn hạn chế tự do tôn giáo. Chính phủ nhìn chung tôn trọng quyền tự do …

Đọc thêm»

Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2012

VIỆT NAM (Trong danh sách loại 2) Việt Nam vừa là điểm xuất phát và, ở một chừng mực thấp hơn, vừa là đích đến của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động. Nhiều nam giới và phụ nữ Việt …

Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2011

Việt Nam Tóm tắt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN) – thống trị, được lãnh đạo bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. …

Đọc thêm»

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế, giai đoạn từ tháng 7-12, 2010

13/9/2011 Cục Dân Chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế, giai đoạn từ tháng 7-12, 2010 Việt Nam Hiến pháp của Việt Nam cùng các luật và chính sách khác bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, chính phủ Việt …

Đọc thêm»

Báo Cáo Tình Hình Buôn Người Năm 2011

Văn phòng Giám sát và Chống Buôn người Thư của Ngoại trưởng Kính thưa độc giả, Năm ngoái, tôi tới thăm một khu tạm trú dành cho những nạn nhân buôn người còn sống sót. Bọn trẻ quấn lấy tôi. Lẽ ra ở tuổi ấy chúng đang đi học thay vì đang hồi phục sau …

Đọc thêm»

Báo Cáo Về Tình Hình Nhân Quyền năm 2010

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 8/4/2011 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với dân số khoảng 88,6 triệu người, là một nhà nước độc tài do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Các quan chức lãnh đạo đứng đầu …

Đọc thêm»

Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2010

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 17/11/2010 Việt Nam Hiến pháp quy định quyền tự do tôn giáo; tuy nhiên Chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế các hoạt động có tổ chức của nhiều nhóm tôn giáo. Trong khoảng thời gian báo cáo …

Đọc thêm»

Báo cáo về Nạn Buôn người năm 2010

Văn phòng Giám sát và Chống buôn người http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/142746.htm Giới thiệu: Mười năm đấu tranh chống lại hình thức nô lệ thời hiện đại Bản báo cáo về Nạn buôn người năm 2010 đánh dấu mốc 10 năm trong cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ thời hiện đại. Năm 2000, Hoa Kỳ đã ban …

Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2009

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 11/3/2010 VIỆT NAM Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với dân số khoảng 87 triệu người, là một nhà nước độc tài do Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) lãnh đạo. …

Đọc thêm»

Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2009

26/10/2009 Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ LỜI TỰA Vì sao các báo cáo được soạn thảo Báo cáo này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đệ trình lên Quốc hội, theo quy định tại mục 102(b) của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA) ban …

Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2008

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 25/2/2009 LỜI TỰA Tiến bộ của con người phụ thuộc vào chính tinh thần con người. Trong thời đại ngày nay, sự thật không thể chối cãi này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi mà …

Đọc thêm»

Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2008

Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động , Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công bố ngày 19/9/2008 LỜI TỰA Vì sao các báo cáo được soạn thảo Báo cáo này được Bộ Ngoại giao đệ trình lên Quốc hội, theo quy định tại mục 102(b) của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế …

Đọc thêm»

Báo cáo về tình hình buôn người năm 2008

Văn phòng Giám sát và Chống buôn người, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 5 tháng 6 năm 2008 Thư của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice Bạn đọc thân mến, Năm nay, cuộc sống của hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên khắp thế giới đang bị hủy hoại …

Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨