Tuyên bố của Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horn về cuộc điện đàm giữa Cố vấn An ninh Quốc gia và Phó Thủ tướng Việt Nam

Tuyên bố của Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horn về cuộc điện đàm giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan hôm nay có cuộc nói chuyện với Phó Thủ tướng Việt …

Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨