TRANG THÔNG TIN: Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Đọc toàn bộ chiến lược ở đây “Chúng tôi mong muốn một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, kết nối, thịnh vượng, có sức chống chịu và an ninh—và chúng tôi sẵn sàng hợp tác với mỗi người trong số các bạn để đạt được điều đó.” Tổng thống Joe Biden Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á Ngày …

Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨