Flag

An official website of the United States government

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC)
4 Phút để đọc

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) bắt đầu hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức địa phương năm 1998 để xây dựng hệ thống y tế công cộng hiệu quả và bền vững. CDC cố vấn về kỹ thuật cho những quyết sách dựa trên những bằng chứng khoa học để củng cố khả năng và nền tảng của hệ thống y tế quốc gia Việt Nam. CDC sát cánh cùng Việt Nam để kiểm soát HIV, bệnh lao và cúm cũng như tăng cường giám sát, tăng cường khả năng hệ thống phòng xét nghiệm và năng lực nhân viên y tế để phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh.

CDC in Vietnam

Văn phòng CDC Việt Nam
Tầng 5, tòa nhà Tung Shing Building
2 Ngô Quyền,
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-24-3935-2929
Fax: +84-24-3935-1918

Văn phòng CDC tại TP.HCM 
Lầu 8, Diamond Plaza
34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3520-4509

Ban Giám đốc Văn phòng CDC Việt Nam

Eric Dziuban
Giám đốc CDC tại Việt Nam
Giám đốc chương trình HIV và Lao Toàn cầu (DGHT) tại Việt Nam

Bryan Kim
Phó Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu (DGHP) tại Việt Nam

Matthew Moore
Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu (DGHP) tại Việt Nam

Philip Gould
Giám đốc Chương trình Cúm

Chi K. Nguyen
Giám đốc văn phòng CDC tại thành phố Hồ Chí Minh

Jacquelyn “Sunshine” Lickness
Phó Giám đốc văn phòng CDC tại thành phố Hồ Chí Minh