Ngôi sao và nhà ngoại giao cùng bảo vệ tê giác

Thành viên Phòng Kinh tế của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và John Baker, Giám đốc Điều hành WILDAID, ủng hộ chiến dịch “Chấm Dứt Sử Dụng Sừng Tê”
Photo of event participants
Viên chức Kinh tế Nate Rettenmayer và Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Người Sáng lập và Giám đốc tổ chức CHANGE, ủng hộ chiến dịch truyền thông xã hội “Vé Về Miền Hoang Dã”

Vào ngày 12 tháng 4, Viên chức Kinh tế Nate Rettenmayer tham dự sự kiện “Vé Về Miền Hoang Dã” tại lâu đài Tajmasago tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này được tổ chức bởi WILDAID và Trung tâm Hành Động và Liên Kết vì Môi Trường và Phát Triển (CHANGE). Vé Về Miền Hoang Dã là một hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch Chấm Dứt Sử Dụng Sừng Tê Giác do tổ chức WILDAID và Quỹ Hoang Dã Châu Phi tài trợ. Ngôi sao Hollywood Maggie Q đã phát biểu tại sự kiện với tư cách là một trong những Đại Sứ toàn cầu của WILDAID. Phát biểu trước những đại diện của làng giải trí, Maggie Q khuyến khích những người nổi tiếng sử dụng tiếng nói có sức ảnh hưởng của mình để thay đổi nhận thức của người Việt Nam trong việc bảo vệ tê giác. WILDAID và CHANGE sẽ tiếp tục công việc nâng cao nhận thức bảo vệ loài tê giác thông qua truyền thông xã hội, và hai tổ chức này đang lên kế hoạch cho những hoạt động cộng đồng khác trong năm nay.

WILDAID là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, đang nỗ lực để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép trên thế giới thông qua những chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm giảm nhu cầu và các hoạt động bảo tồn biển toàn diện. CHANGE là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam ủng hộ sự bền vững về môi trường và bảo vệ hệ sinh thái và cộng đồng bằng cách thúc đẩy những thay đổi nghiêm túc hướng tới chính sách và thái độ bền vững. CHANGE cũng là tổ chức bảo trợ những hoạt động của 350.org tại Việt Nam, phong trào hoạt động cơ sở về biến đổi khí hậu lớn nhất Việt Nam.