Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thị thực định cư

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cấp thị thực định cư cho các công dân và thường trú nhân Việt Nam.  Sau khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) duyệt hồ sơ bảo lãnh của bạn, bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thị thực định cư. Vui lòng xem video dưới đây của chúng tôi và xem lại những hướng dẫn này để biết chi tiết về việc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.  Thông tin đầy đủ hơn được cung cấp tại trang Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của bạn.