Chương trình định hướng dành cho du học sinh 2020

Bạn là sinh viên Việt Nam sắp du học tại Hoa Kỳ? Hãy tham gia chuỗi chương trình định hướng dành cho du học sinh của chúng tôi để tìm hiểu thông tin quan trọng cho hành trình của bạn, bí quyết hoà nhập với môi trường mới, đời sống học đường, thành công học thuật, và cách lên kế hoạch tài chính. Các viên chức lãnh sự sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định về thị thực sinh viên quốc tế. Các diễn giả nhiều kinh nghiệm là đại diện các trường đại học Mỹ, học giả Fulbright, các sinh viên xuất sắc đang học tập và cựu sinh từng học tập tại Mỹ cũng sẽ hướng dẫn bí quyết học tập hiệu quả ở các bậc học, dù là học trực tuyến hay trực tiếp.

Thời gian: Ngày 7, 8, 9, và 10 tháng 7 năm 2020
Địa điểm: Chương trình được phát trực tiếp trên trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh

Chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi trước tại đây: https://edusa-vietnam-pdo2020.eventbrite.com

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Ba, ngày 7 tháng 7
09:50 – 09:55 Phát biểu khai mạc
10:00 – 11:15 Quy đinh thị thực sinh viên quốc tế
https://www.facebook.com/usembassyhanoi
https://www.facebook.com/USConsulateHCMC
08:00 – 09:00 Bí quyết học trực tuyến hiệu quả
https://www.facebook.com/usembassyhanoi
https://www.facebook.com/USConsulateHCMC
Vui lòng xem thông tin diễn giả tại đây (PDF-126KB)

 

Thứ Tư, ngày 8 tháng 7
20:00 – 21:15 Cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế
https://www.facebook.com/usembassyhanoi
https://www.facebook.com/USConsulateHCMC
Vui lòng xem thông tin diễn giả tại đây (PDF-51KB)

 

Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 *Hai chương trình diễn ra cùng thời gian*
10:00 – 11:30 Giao lưu cùng du học sinh Việt Nam bậc Đại học
https://www.facebook.com/USConsulateHCMC
Vui lòng xem thông tin diễn giả tại đây (PDF-155KB)
10:00 – 11:30 Thảo luận về thành công học thuật bậc Sau Đại học
https://www.facebook.com/usembassyhanoi
Vui lòng xem thông tin diễn giả tại đây (PDF-116KB)

 

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7
10:00 – 11:15 Đời sống sinh viên và văn hoá Mỹ
https://www.facebook.com/usembassyhanoi
https://www.facebook.com/USConsulateHCMC
Vui lòng xem thông tin diễn giả tại đây (PDF-179KB)