Flag

An official website of the United States government

Chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn
Fulbright
17 Phút để đọc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NGẮN HẠN FULBRIGHT 2023-2024

Chương trình Giáo viên Xuất sắc (GVXS) Ngắn hạn Fulbright mang đến cơ hội cho các đơn vị tiếp nhận tại Việt Nam được mời một GVXS Hoa Kỳ đến làm việc trong thời gian từ 2 đến 6 tuần. Giáo viên Xuất sắc sẽ tham gia vào dự án đào tạo giáo viên của các trường sư phạm; đơn vị thuộc Bộ giáo dục, Sở giáo học, phòng giáo dục; viện nghiên cứu giáo dục, hoặc tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ chuyên về giáo dục; hoặc trường tiểu học hoặc trung học. 


THỜI GIAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Giáo viên Hoa Kỳ dành từ 2 đến 6 tuần tại đơn vị tiếp nhận tại Việt Nam, tùy thuộc vào yêu cầu của từng đơn vị tiếp nhận. Các dự án nên được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2024 (Các dự án có kế hoạch thực hiện vào tháng 6, 7 và 8 năm 2024 sẽ được ưu tiên). 


NHỮNG ĐƠN VỊ CÓ THỂ TIẾP NHẬN GVXS 

 • Trường cao đẳng / đại học sư phạm
 • Đơn vị thuộc Bộ giáo dục, Sở giáo dục, phòng giáo dục
 • Viện nghiên cứu giáo dục
 • Tổ chức chính phủ và phi chính phủ về giáo dục 
 • Trường tiểu học hoặc trung học cơ sở


ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

 • Giáo viên
 • Tư vấn viên học đường 
 • Cán bộ thư viện / chuyên viên truyền thông
 • Giáo viên công nghệ
 • Những ứng viên đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục tiểu học và trung học, giáo dục đặc biệt, tư vấn học đường và các lĩnh vực khác 


NHỮNG HOẠT ĐỘNG GVXS CÓ THỂ THAM GIA:

 • Chủ trì hội thảo, chuyên đề hoặc các hoạt động nâng cao chuyên môn
 • Tiến hành các khảo sát, đánh giá, điều tra nhu cầu và nghiên cứu chương trình hoặc thể chế
 • Tư vấn cho các nhà quản lý hoặc phụ trách trong việc phát triển và nâng cao năng lực cán bộ 
 • Xây dựng  và/hoặc đánh giá chương trình học thuật hoặc các tài liệu giáo dục 
 • Tham mưu cho Bộ giáo dục hoặc các viện giáo dục về chính sách và các dự án giáo dục hoặc tham gia vào các chương trình tư vấn giáo dục
 • Thực hiện các bài giảng hoặc thuyết trình tại hội tảo 
 • Các hoạt động nâng cao năng lực đào tạo khác đáp ứng các mục tiêu của đơn vị tiếp nhận


LĨNH VỰC ĐƯỢC HỖ TRỢ

 • Tất cả các môn học (bậc tiểu học)
 • Nông Nghiệp
 • Nghệ thuật 
 • Đề cương giảng dạy
 • Nghiên cứu Dân chủ
 • Tiếng Anh (phương pháp giảng dạy) 
 • Nghiên cứu Môi trường & Biến đổi khí hậu
 • Khoa học gia đình và tiêu dùng
 • Mỹ thuật & Nghệ thuật biểu diễn
 • Bình đẳng giới
 • Giáo dục năng khiếu & tài năng
 • Khoa học công nghê/ máy tính
 • Hướng dẫn / tư vấn học đường
 • Lịch sử / Nghiên cứu xã hội
 • Ngôn ngữ
 • Cán bộ thư viện / chuyên viên truyền thông
 • Toán học
 • Kiến thức truyền thông
 • Âm nhạc
 • Giáo dục thể chất / Sức khỏe
 • Khoa học
 • Giáo dục đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật
 • Đào tạo giáo viên


HỖ TRỢ CHO GVXS

Từ chương trình Fulbright: đài thọ vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ – Việt Nam, thù lao cho giáo viên và lệ phí nhận thị thực nhập cảnh vào Việt Nam tại Mỹ. 

Đơn vị tiếp nhận sẽ hỗ trợ thủ tục xin cấp thị thực từ Bộ Công An và các chi phí liên quan. Ngoài ra, đơn vị tiếp nhận sẽ lo thu xếp nơi ở đảm bảo anh ninh tốt, ăn uống và đi lại tại địa phương bao gồm cả đón tiễn sân bay dành cho GVXS Fulbright trong suốt thời gian của chương trình.


THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ
Để đăng ký tiếp nhận Giáo viên Xuất Sắc, đơn vị tiếp nhận có thể gửi đơn yêu cầu bằng tiếng Anh theo mẫu tới địa chỉ Email VNFulbright@state.gov vào ngày 15/3/2023. 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cô Vũ Thị Dịu, Điều phối Chương trình
Email: VNFulbright@state.gov
Điện thoại: (84-24) 3850-5000