Flag

An official website of the United States government

Chương trình Giáo viên Xuất sắc về Nghiên cứu Giảng daỵ
Fulbright
7 Phút để đọc

Học bổng mang đến cơ hội cho những giáo viên K-12 từ bậc tiểu học tới trung học của Hoa Kỳ thực hiện nghiên cứu và tham gia các trải nghiệm học tập chuyên môn ở nước ngoài từ ba đến sáu tháng. Người tham gia sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu cá nhân về một chủ đề liên quan đến giáo dục Hoa Kỳ và quốc gia nơi họ đến làm việc, tham gia khóa học tại một trường tiếp nhận họ và hợp tác với đồng nghiệp ở đó về các phương pháp giáo dục nhằm cải thiện việc học tập của học sinh.

Chương trình Giáo viên Xuất sắc về Nghiên cứu Giảng dạy Fulbright dành cho các giáo viên bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học (K-12), làm việc toàn thời gian tại các trường công lập, tư thục (phi tôn giáo hoặc tôn giáo), các trường công tự chủ ở Hoa Kỳ; hoặc trong hệ thống giáo dục của Bộ Quốc phòng ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học (K-12). 

Các giáo viên xuất sắc được chọn để tham gia chương trình sẽ:

  • Thiết kế và thực hiện dự án nghiên cứu liên quan đến giáo dục tại Hoa Kỳ và nước sở tại.
  • Xây dựng mạng lưới toàn cầu gồm các nhà nghiên cứu, học viên và các nhà hoạch định chính sách.
  • Trao đổi ý tưởng và phương pháp giáo dục tốt nhất.
  • Phát triển nguồn lực và công cụ có thể sử dụng lâu dài sau khi chương trình kết thúc.

Sau khi quay trở về Hoa Kỳ, những giáo viên này được kỳ vọng sẽ chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được sau khi tham gia chương trình với các giáo viên và học sinh tại trường học và cộng đồng của họ. 

Xem thêm thông tin về chương trình và cách thức nộp hồ sơ tại: Fulbright Distinguished Awards in Teaching Research Program 

Tìm hiểu thêm về các dự án do cựu sinh chương trình Giáo viên Xuất sắc về Nghiên cứu Giảng dạy thực thiện: Explore research projects 


LIÊN HỆ