Flag

An official website of the United States government

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ HOA KỲ
Fulbright
6 Phút để đọc

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua Hội đồng trao đổi Học giả Quốc tế (CIES), để tuyển chọn và trao học bổng cho các học giả tham gia vào Chương trình Học giả Hoa Kỳ do Đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam quản lý và điều hành. Chương trình tạo cơ hội cho học giả Hoa Kỳ đến giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và các cơ quan chính phủ của Việt Nam từ 5 đến 10 tháng. Hàng năm, từ 6 đến 8 học bổng được trao cho các học giả Hoa Kỳ. 

  • Để đăng ký tiếp nhận học giả Hoa Kỳ đến giảng dạy hoặc nghiên cứu: Fulbright U.S. Scholar Program 
  • Để đăng ký tiếp nhận Học giả Hoa Kỳ thông qua chương trình Trao đổi ngắn hạn trong Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương (tối thiểu 3 ngày – tối đa 14 ngày, không tính thời gian di chuyển): Liên hệ với chúng tôi 
  • Để đăng ký tiếp nhận Học giả Hoa Kỳ thông qua chương trình thỉnh giảng tại Việt Nam (tối thiểu 3 ngày – tối đa 14 ngày, không tính thời gian di chuyển): Liên hệ với chúng tôi


Chương trình Nghiên cứu sinh Chính sách công
là một phần của chương trình Học giả Hoa Kỳ. Chương trình Nghiên cứu sinh Chính sách công dành cho các học giả trẻ tuổi của Hoa Kỳ có thể được sang làm việc tại các Bộ hoặc các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ để giải quyết các thách thức về chính sách công trong các lĩnh vực mà chính phủ Hoa Kỳ và nước sở tại cùng quan tâm.  

Để tìm hiểu thêm về chương trình: Fulbright Public Policy Fellowship


THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hoàng Phương, Điều phối Chương trình
Email: VNFulbright@state.gov
Điện thoại: (84-24) 3850-5000