Flag

An official website of the United States government

Chương trình Học giả Thỉnh giảng Fulbright tại Hoa Kỳ năm học 2023
4 Phút để đọc
Tháng Mười 21, 2022

Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/10/2022 –Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Học giả Thỉnh giảng Fulbright trong lĩnh vực Thiết kế và Phát triển trò chơi đồ họa máy tính tại Hoa Kỳ năm học 2023.

Chương trình Học giả Thỉnh giảng là một chương trình đặc biệt của Học bổng Fulbright. Ra đời với sứ mệnh giúp các trường đại học tại Hoa Kỳ thúc đẩy giao lưu và trao đổi văn hóa trong môi trường giáo dục. Thông qua Chương trình Học giả Thỉnh giảng, các trường đại học tại Hoa Kỳ tiếp nhận học giả nước ngoài để tham gia giảng dạy, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, thỉnh giảng các chương trình chuyên môn, mở rộng các chương trình trao đổi du học và kết nối với cộng đồng. Học giả Thỉnh giảng sẽ phối hợp với các trường đại học Hoa Kỳ để nâng cao hoặc mở rộng các chương trình quốc tế hiện có, phát triển các chương trình nghiên cứu khu vực thế giới mới, đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, qua đó cung cấp cho sinh viên Hoa Kỳ cơ hội tìm hiểu về văn hóa của một khu vực hay quốc gia cụ thể trên thế giới.

Ứng viên được tuyển chọn sẽ đến giảng dạy tại trường Trường Đại học Clark, Worcester, bang Massachusetts trong năm học 2023-2024. Vào học kỳ mùa thu và mùa xuân, học giả thỉnh giảng sẽ đồng giảng môn Game Stuido – môn học về kinh nghiệm sản xuất với một người hướng dẫn có nhiều năm kinh nghiệm. Vào học kỳ mùa xuân, học giả thỉnh giảng sẽ giảng dạy các chủ đề nâng cao về phát triển phương tiện truyền thông tương tác quốc tế.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện dự tuyển, chi tiết tài trợ và quy trình nộp hồ sơ, vui lòng truy cập trang web hoặc liên hệ cô Hoàng Phương, Trợ lý chương trình, điện thoại (024) 3850-5067, hoặc email hoangpvl@state.gov

Hạn cuối nhận hồ sơ là 5 giờ chiều, ngày 20/02/2023 (giờ Việt Nam).