Flag

An official website of the United States government

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ THỈNH GIẢNG
Fulbright
5 Phút để đọc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ THỈNH GIẢNG

Chương trình Học giả Thỉnh giảng Fulbright là một sáng kiến độc đáo của chương trình Học giả Fulbright được thúc đẩy bởi mục tiêu của các tổ chức giáo dục đại học Hoa Kỳ nhằm tăng cường nỗ lực quốc tế hóa và hiểu biết đa văn hóa trong các trường đại học. Thông qua chương trình, các trường đại học tiếp nhận một học giả nước ngoài trong một học kỳ hoặc cả năm học để giảng dạy, hỗ trợ phát triển chương trình giảng dạy, và là học giả khách mời trong lĩnh vực chuyên môn và hiểu biết của họ, phát triển các chương trình du học/trao đổi và tham gia vào các hoạt động tại trường và địa phương để thúc đẩu sự hiểu biết đa văn hóa toàn cầu. Học giả làm việc với các khoa và chương trình giảng dạy theo nhiều cách khác nhau để nâng cao hoặc mở rộng các chương trình quốc tế hiện có, phát triển các chương trình học mới, bổ sung khía cạnh quốc tế cho các chương trình hiện có, hoặc tạo cơ hội cho sinh viên Hoa Kỳ tìm hiểu về một khu vực hoặc một quốc gia cụ thể trên thế giới. 

Mặc dù chương trình Học giả Thỉnh giảng Fulbright là một chương trình nhỏ trong hệ thống các chương trình Fulbright, nhưng nó mang lại lợi ích to lớn cho các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ cũng như sinh viên, giảng viên và cộng đồng của họ. Các trường tiếp nhận được hưởng lợi từ chuyên môn mà Học giả mang tới, và Học giả sẽ được bổ sung thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học của Hoa Kỳ. Cộng đồng, thông qua trường tiếp nhận, sẽ tạo cơ hội cho học giả được tham gia vào các buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cuộc họp cộng đồng, tương tác với các cấp học từ tiểu học tới trung học phổ thông, và các hoạt động khác. Thông qua đó, đơn vị tiếp nhận có thể đa dạng hóa và quốc tế hoác các trải nghiệm – và xây dựng thiện chí – cộng đồng. Chương trình này thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và trí tuệ giữa các tổ chức và cộng đồng. 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cô Hoàng Phương, Điều phối Chương trình
Email: HoangPVL@state.gov
Điện thoại: (84-24) 3850-5000