Flag

An official website of the United States government

Chương trình Hội thảo Khu vực Trực tuyến Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) 2022:
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế
6 Phút để đọc
Tháng Tám 9, 2021

HÀ NỘI, 09/08/2021 – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển sẽ phối hợp tổ chức Chương trình Hội thảo Khu vực Trực tuyến Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) 2022: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, với các hoạt động kết nối trước chương trình vào tháng 11 năm 2021 và chương trình hội thảo chính vào tháng 01 năm 2022.

Các nhà lãnh đạo trẻ có kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực kinh tế, giáo dục hoặc chăm sóc sức khoẻ tại khu vực Đông Nam Á và Đông Timor sẽ có cơ hội tăng cường mạng lưới, mang ý tưởng và tư duy phản biện của mình để giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách trong nguồn nhân lực của khu vực, xuất phát từ những thiếu hụt trong ngành y tế, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Chương trình Hội thảo Khu vực Trực tuyến 2022 sẽ cung cấp các buổi thảo luận thông tin, các bài phát biểu truyền cảm hứng, các hoạt động tương tác theo nhóm, tập huấn kĩ năng lãnh đạo, các câu chuyện thành công trong thực tế tại Hoa Kỳ và ASEAN, các sự kiện kết nối, chương trình tài trợ nhỏ và cố vấn, và các hoạt động trao đổi văn hoá. Hạn cuối nộp hồ sơ cho chương trình là 11:59 P.M. (GMT+7), ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Điều kiện tham gia:

  • Là thành viên YSEALI (Nếu chưa là thành viên, đăng kí tại đây);
  • Trong độ tuổi từ 20-30 (tại thời điểm nộp hồ sơ và diễn ra chương trình);
  • Là công dân các nước Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam;
  • Hiện đang sinh sống tại các quốc gia trên;
  • Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh;
  • Có quan tâm tới lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ;
  • Thể hiện tiềm năng lãnh đạo tại nơi học tập, làm việc hoặc trong cộng đồng;
  • Có thể tham gia tối thiểu 36 tiếng trong tổng thời gian của chương trình (được thực hiện ngoài giờ hành chính) từ tháng 11 năm 2021 tới hết tháng 01 năm 2022;
  • Cam kết áp dụng kĩ năng và kiến thức từ chương trình để trở lại đóng góp cho cộng đồng, quốc gia và khu vực ASEAN,

Được công bố năm 2013, Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) là chương trình nổi bật của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường phát triển năng lực lãnh đạo và kết nối trong khu vực Đông Nam Á và Đông Timor. Thông qua một loạt các chương trình, bao gồm trao đổi giáo dục và văn hóa Mỹ, giao lưu ở cấp độ khu vực, và các quỹ tài trợ, YSEALI hướng tới xây dựng năng lực lãnh đạo của thanh niên trong khu vực, tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á, và bồi dưỡng một cộng đồng ASEAN. YSEALI tập trung vào các chủ đề quan trọng mà thanh niên trong khu vực quan tâm như: Tinh thần tích cực của công dân, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bao gồm cách thức nộp đơn, vui lòng xem thêm tại đây.

(Hết thông cáo)