Flag

An official website of the United States government

Chương trình Trợ giảng tiếng Anh (ETA)
Fulbright
8 Phút để đọc

Bắt đầu từ năm 2008, Chương trình Trợ giảng tiếng Anh Fulbright (TGTA) hỗ trợ thúc đẩy việc dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam, đồng thời giúp giao lưu văn hóa giữa sinh viên Hoa Kỳ và học sinh Việt Nam. TGTA là những sinh viên đã tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ với mong muốn được dạy tiếng Anh ở nước ngoài với vai trò đại sứ văn hóa của Hoa Kỳ. 


YÊU CẦU DÀNH CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN
Danh mục những điều Trường cần làm để tiếp nhận TGTA Fulbright (PDF file)


ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP NHẬN TGTA

  • Liên hệ với Fulbright Việt Nam qua email VNFulbright@state.gov để nhận đơn yêu cầu tiếp nhận TGTA 
  • Đơn yêu cầu tiếp nhận TGTA phải có xác nhận của Ban giám hiệu
  • Công văn đồng ý Chủ trường của UBND Tỉnh cho phép tiếp nhận TGTA 
  • Gửi đơn yêu cẩu tiếp nhận TGTA và công văn đồng ý của UBND Tỉnh tới cho Fulbright Việt Nam qua email VNFulbright@state.gov 


THỜI HẠN
17:00 giờ ngày 17 tháng Ba năm 2023 (giờ Việt Nam)


TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Ưu tiên sẽ dành cho các trường ở những không có điều kiện hoặc chưa được tiếp xúc với người tiếng Anh bản xứ. Các trường tiếp nhận thành công đáp ứng được những tiêu chí sau: 

  • Hiểu rõ mục tiêu và sứ mệnh của chương trình TGTA Fulbright và có cam kết tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Fulbright 
  • Có mục tiêu rõ ràng và kỳ vọng thực tế cho vai trò và nhiệm vụ của TGTA, đồng thời cam kết sử dụng TGTA để thúc đẩy các hoạt động cải thiện việc dạy và học tiếng Anh một cách bền vững
  • Giữ liên lạc thường xuyên với TGTA và Chương trình Fulbright trước và trong quá trình TGTA tới làm việc tại trường
  • Sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ TGTA trong thời gian TGTA làm quen với môi trường sống và làm việc tại Việt Nam. 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cô Vũ Thị Dịu, Điều phối Chương trình
Email: VNFulbright@state.gov
Điện thoại: (84-24) 3850-5000