Bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ trao tặng sách chữ nổi cho các học sinh khiếm thị

Tổng lãnh sự Rena Bitter đọc sách cùng với các em học sinh

Vào ngày 5 tháng 9, Tổng Lãnh sự Rena Bitter đã đến tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới của trường Nguyễn Đình Chiểu dành cho học sinh khiếm thị. Tại sự kiện này, Tổng Lãnh sự đã trao tặng 17 tựa sách nói và 9 tựa sách chữ nổi cho trường. Những quyển sách này được thực hiện bới Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trung tâm Hoa Kỳ và Thư viện Khoa học Tổng hợp. Mục đích của dự án này là tạo ra nhiều tư liệu đọc cho học sinh khiếm thị tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác ở miền Nam Việt Nam. Tổng Lãnh sự cũng dành thời gian để đọc sách và chơi đùa với các em học sinh tại đây.