Flag

An official website of the United States government

Phòng Lãnh sự
13 Phút để đọc

Tổng quan

Chào mừng quý vị đến với Phòng Lãnh sự thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM. Phòng Lãnh sự bao gồm Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ và Bộ phận Thị thực.

Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ hỗ trợ công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài bằng cách tiếp nhận hồ sơ xin hộ chiếu, cấp hộ chiếu khẩn, cấp giấy báo sinh lãnh sự ngoài nước, cấp giấy báo tử lãnh sự ngoài nước, dịch vụ công chứng, và các dịch vụ khẩn cấp dành cho công dân Hoa Kỳ gặp túng quẫn.

Bộ phận Thị thực cung cấp dịch vụ cho các cá nhân muốn nhập cảnh Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn hạn bằng thị thực không định cư Hoa Kỳ cho các mục đích như công tác, du lịch, du học, chương trình trao đổi, lao động ngắn hạn, và nhiều mục đích khác. Thị thực định cư dành cho các cá nhân muốn cư trú vĩnh viễn hoặc dài hạn tại Hoa Kỳ.

Vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để biết cách liên hệ với Phòng Lãnh sự trong trường hợp quý vị có câu hỏi về dịch vụ Lãnh sự:

Lưu ý: Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi qua điện thoại hoặc qua đường bưu điên về thị thực và về các dịch vụ lãnh sự không mang tính chất khẩn cấp.

THẮC MẮC VỀ THỊ THỰC

Qua email:

Điện thoại:

  • Câu hỏi chung: 19006444 nếu gọi ở Việt Nam hoặc +1-703-665-7350 nếu gọi từ bên ngoài Việt Nam
  • Câu hỏi về Chuyển phát Thị thực: 1900636688

THẮC MẮC VỀ DỊCH VỤ CÔNG DÂN HOA KỲ

Qua email:

 

Điện thoại: (chỉ cho các trường hợp khẩn cấp)