Flag

An official website of the United States government

Thông tin liên hệ

Liên hệ khẩn cấp

Những trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm: bệnh tật, tử vong, túng quẫn, bị bắt giữ, bị mất hộ chiếu, nạn nhân của tội phạm, mất tích, những trường hợp bắt cóc trẻ em liên quan đến bố mẹ.  Vui lòng xem thêm thông tin tại đây. Vui lòng lưu ý rằng những vấn đề về thị thực không được xem là trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, do đó các s đin thoi nêu trên không được dùng cho nhng câu hi v th thvì chúng tôi cần sẵn sàng để hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp liên quan đến công dân Hoa Kỳ.

Phía Bắc Việt Nam từ Huế trở ra (các khu vực như Sapa, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng) thuộc thẩm quyền Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Phía Nam Việt Nam, kể cả Huế (các khu vực như Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ) thuộc thẩm quyền Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam xin liên hệ:

Ngoài giờ làm việc xin liên hệ:

Nếu gọi từ ngoài lãnh thổ Việt Nam xin liên hệ:

Phòng Lãnh Sự

TỔNG QUAN

Chào mừng quý vị đến với Phòng Lãnh sự thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM. Phòng Lãnh sự bao gồm Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ và Bộ phận Thị thực.

Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ hỗ trợ công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài bằng cách tiếp nhận hồ sơ xin hộ chiếu, cấp hộ chiếu khẩn, cấp giấy báo sinh lãnh sự ngoài nước, cấp giấy báo tử lãnh sự ngoài nước, dịch vụ công chứng, và các dịch vụ khẩn cấp dành cho công dân Hoa Kỳ gặp túng quẫn.

Bộ phận Thị thực cung cấp dịch vụ cho các cá nhân muốn nhập cảnh Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn hạn bằng thị thực không định cư Hoa Kỳ cho các mục đích như công tác, du lịch, du học, chương trình trao đổi, lao động ngắn hạn, và nhiều mục đích khác. Thị thực định cư dành cho các cá nhân muốn cư trú vĩnh viễn hoặc dài hạn tại Hoa Kỳ.

Vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để biết cách liên hệ với Phòng Lãnh sự trong trường hợp quý vị có câu hỏi về dịch vụ Lãnh sự:

Lưu ý: Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi qua điện thoại hoặc qua đường bưu điện về thị thực và về các dịch vụ lãnh sự không mang tính chất khẩn cấp.

THẮC MẮC VỀ THỊ THỰC

Các Yêu cầu Khẩn cấp:

  • Xin lịch hẹn Khẩn cấp đối với Thị thực Không định cư: Xin Phỏng vấn Sớm
  • Yêu cầu Khẩn cấp đối với Thị thực Định cư và diện Hôn phu/Hôn thê K1: Gửi Yêu cầu

Qua email:

Điện thoại:

  • Câu hỏi chung: 19006444 nếu gọi ở Việt Nam hoặc +1-703-665-7350 nếu gọi từ bên ngoài Việt Nam
  • Câu hỏi về Chuyển phát Thị thực: 1900636688
THẮC MẮC VỀ DỊCH VỤ CÔNG DÂN HOA KỲ

Qua email:

Điện thoại: (chỉ cho các trường hợp khẩn cấp)

CÁC TRANG THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Số 7 Láng Hạ
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3850-5000

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

4 Lê Duẩn, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-28-3520-4244