Tổng Lãnh sự Rena Bitter cùng vẽ các bức tranh sơn dầu kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

Tổng Lãnh sự Rena Bitter cùng vẽ các bức tranh sơn dầu kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổng Lãnh sự Rena Bitter cùng vẽ các bức tranh sơn dầu kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ