Cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Pompeo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Văn phòng Người phát ngôn                                                        

TÓM TẮT NỘI DUNG

Cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Pompeo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh

Ngày 6 tháng 8 năm 2020

Phát biểu của Phó Phát ngôn Cale Brown:

Hôm nay Ngoại trưởng Michael R. Pompeo đã có cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ngoại trưởng Pompeo và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tái khẳng định sức mạnh của Quan hệ đối tác toàn diện của hai nước trong lúc chúng ta kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam trong năm 2020. Ngoại trưởng nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ven biển tại Đông Nam Á trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền và lợi ích của mình theo luật pháp quốc tế và tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoại trưởng cám ơn Việt Nam về vai trò lãnh đạo khi nắm giữ cương vị Chủ tịch ASEAN và về vai trò điều phối của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19.