Cuộc thi thiết kế tranh tường kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Cuộc thi thiết kế tranh tường kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Cuộc thi thiết kế tranh tường kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ