Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi Khí hậu John Kerry đến Việt Nam

Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi Khí hậu John Kerry sẽ đến Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 2, để gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội và các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hoạt động chủ chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch.