Đại sứ Kritenbrink nêu bật thành tựu của tỉnh Quảng Trị tại Hội thảo khu vực do Hoa Kỳ tài trợ

Hà Nội, 28/8/2019 – Ngày 27/8, tại tỉnh Quảng Trị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã phát biểu khai mạc hội thảo hai ngày về những cách làm hiệu quả nhất trong Khảo sát Dấu vết Bom đạn chùm (CMRS) – phương thức tiến hành các hoạt động khảo sát, rà phá mang tính đột phá đã được xây dựng, thử nghiệm và lần đầu tiên đưa vào ứng dụng tại Đông Nam Á. Đại diện các cơ quan hành động cấp quốc gia của Campuchia, Lào và Việt Nam về tháo gỡ bom mìn và các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, cùng với nhiều tổ chức đối tác của Hoa Kỳ như Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy, Tổ chức MAG và HALO Trust đã tham dự hội thảo.

Hội thảo này là dịp tỉnh Quảng Trị chia sẻ về mô hình hợp tác thành công giữa các cơ quan hành động bom mìn cấp quốc gia và tỉnh, các chính phủ tài trợ, các đơn vị rà phá bom mìn của quân đội, tổ chức phi chính phủ (NGOs), và các bên liên quan. Tỉnh Quảng Trị đã tạo ra môi trường tuyệt vời để các bên liên quan chủ chốt cùng xây dựng và hoàn thiện quy trình CMRS.Thành viên của Tổ chức Peace Trees Việt Nam làm việc tại một địa điểm tháo gỡ bom mìn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Kritenbrink chúc mừng sự thành công của các hoạt động khảo sát, rà phá tại Quảng Trị: “Nhờ rất nhiều người đang có mặt trong phòng này, trong hai năm qua, không có người lớn hay trẻ em nào tại tỉnh Quảng Trị bị thương tổn bởi vật liệu nổ còn sót lại từ thời chiến tranh.”

Sử dụng dữ liệu lịch sử và qua quá trình làm việc với cộng đồng, CMRS giúp các tổ chức chuyên trách phá dỡ vật liệu chưa nổ tìm và tháo gỡ bom mìn, vật nổ một cách hiệu quả và an toàn hơn. Quy trình CMRS đã giúp các tổ chức tháo gỡ bom mìn tăng hiệu suất làm việc gấp ba lần, đảm bảo rằng các tổ chức rà phá bom mìn có thể tìm và tháo gỡ vật liệu chưa nổ trong khi duy trì những tiêu chuẩn cao về chất lượng và sự tin tưởng từ những cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng. Điều này mang lại giá trị lớn hơn cho các chính phủ tài trợ trong hoạt động tháo gỡ vật liệu chưa nổ. Đại biểu tại hội thảo, bao gồm các tổ chức rà phá bom mìn và các cơ quan cấp quốc gia của Campuchia, Lào và Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm và cách họ đã sử dụng những kinh nghiệm đó để giúp hoàn thiện quy trình CMRS cũng như xây dựng tiêu chuẩn cho công việc này trên toàn cầu.

Hoa Kỳ tự hào tham gia hỗ trợ lĩnh vực hành động bom mìn nhân đạo trên khắp Đông Nam Á. Việc loại bỏ bom mìn, vật nổ chưa nổ khỏi các cộng đồng dân cư có vai trò quan trọng cho phát triển. Quan hệ đối tác của chúng tôi với chính quyền cấp quốc gia và cấp tỉnh cũng như với đồng nghiệp từ các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả của hoạt động khảo sát, rà phá. CMRS đang và sẽ tiếp tục tập trung vào bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Hoạt động khảo sát giúp các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ hiểu biết đầy đủ về hiện trạng ô nhiễm bom mìn, và sau đó thực hiện việc tháo gỡ bom mìn tại những khu vực ưu tiên cao. CMRS chính xác giúp lập kế hoạch tốt hơn cho hoạt động tháo gỡ bom mìn và giúp phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả vào những khu vực cần thiết nhất.

(Hết thông cáo)