Đại sứ Kritenbrink trao bằng khen của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho ông Phil Bean, Chuyên gia tư vấn Chương trình UXO tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Vientiane.

Đại sứ Kritenbrink trao bằng khen của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho ông Phil Bean, Chuyên gia tư vấn Chương trình UXO tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Vientiane. Ông Phil Bean có vai trò chủ chốt trong việc xây dựng phương pháp Khảo sát Dấu vết Bom đạn chùm.

Đại sứ Kritenbrink trao bằng khen của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho ông Phil Bean, Chuyên gia tư vấn Chương trình UXO tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Vientiane. Ông Phil Bean có vai trò chủ chốt trong việc xây dựng phương pháp Khảo sát Dấu vết Bom đạn chùm.