Đại sứ Kritenbrink gặp mặt Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính.

Đại sứ Kritenbrink gặp mặt Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính.

Đại sứ Kritenbrink gặp mặt Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính.