20180824-environmental-challenge-1

John Sechrest, người sáng lập Seattle Angel Conference và Lean Startup Seattle Group phát biểu tại lễ khởi động cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường”

John Sechrest, người sáng lập Seattle Angel Conference và Lean Startup Seattle Group phát biểu tại lễ khởi động cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường”