Flag

An official website of the United States government

Phó Đại Sứ Melissa A. Bishop
3 Phút để đọc

Deputy Chief of Mission Melissa A. Bishop

Melissa Bishop là Phó Đại sứ của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà là một viên chức ngoại giao chuyên nghiệp từ năm 2002. Chức vụ gần đây nhất của bà là Trưởng Bộ phận Lãnh sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 1 năm 2022. Trước khi giữ vị trí này, bà Melissa là Giám đốc phụ trách Di trú và An ninh Thị thực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Trợ lý đặc biệt cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Quản lý. Trước đó, bà từng đảm nhiệm các chức vụ ở nước ngoài bao gồm các vị trí lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh, Kingston, thành phố Mexico và Seoul.

Bà Melissa nhận bằng Thạc sĩ Khoa học tự nhiên về chiến lược an ninh quốc gia tại Đại học Chiến tranh Quốc gia năm 2018. Bà tốt nghiệp hệ cử nhân tại trường Đại học Holly Cross, có bằng Thạc sĩ khoa học xã hội tại Đại học Middlebury, và bằng Tiến sĩ luật tại trường Luật của Đại học Santa Clara. Trước khi gia nhập Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Melissa là một luật sư tại San Diego, California. Quê hương của bà ở Pennsylvania. Bà Melissa đã kết hôn với ông Geoffrey Bishop và họ có hai con là Quentin và Marigrace.