Flag

An official website of the United States government

Điện đàm giữa Ngoại trưởng Antony J. Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn
3 Phút để đọc
Tháng Năm 27, 2021

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Văn phòng người phát ngôn
Phát hành ngay

NỘI DUNG TRAO ĐỔI

Ngày 27 tháng 5 năm 2021,

Nội dung sau đây do Người phát ngôn Ned Price cung cấp:

Hôm nay, Ngoại trưởng Antony J. Blinken đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ngoại trưởng Antony J. Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự vui mừng trước sức mạnh của mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc bảo vệ và duy trì trật tự dựa trên luật lệ ở biển Đông. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Ngoại giao cũng thảo luận những mối quan ngại đang tiếp diễn liên quan đến cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và những cam kết giải quyết biến đổi khí hậu và ứng phó với COVID-19. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ Đối tác Mekong – Hoa Kỳ, và sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền.