Flag

An official website of the United States government

Thị Thực Miễn Phí
28 Phút để đọc

A-1, A-2, C-3, G-1 đến G-4: Viên chức ngoại giao, chính phủ và người phụ thuộc

Để xác định đương đơn có đủ điều kiện được xin thị thực ngoại giao hoặc công vụ miễn phí hay không (loại thị thực A-1, A-2, C-3, hoặc từ G-1 đến G-4), xin vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến kèm theo tên, chức danh, số hộ chiếu, mục đích chuyến đi và người bảo trợ.  Vui lòng gửi kèm thư mời của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc cơ quan bảo trợ khác và công hàm. Chúng tôi sẽ gửi phúc đáp và xác nhận loại thị thực phù hợp tới hộp thư đương đơn đã cung cấp trong vòng 24 đến 48 giờ, không kể ngày nghỉ cuối tuần và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ. Xin vui lòng không trả phí xin thị thực. Phí xin thị thực không thể được hoàn trả hoặc chuyển nhượng sang cho đương đơn khác.

Loại thị thực áp dụng cho viên chức ngoại giao hoặc viên chức chính phủ được quyết định phụ thuộc vào mục đích chuyến đi đến Hoa Kỳ. Viên chức Lãnh sự sẽ quyết định đương đơn có đủ điều kiện xin loại thị thực này hay không. Thị thực  A-1 và A-2 được cấp cho viên chức ngoại giao và viên chức cấp chính phủ đến Hoa Kỳ với mục đích duy nhất là tham gia các hoạt động chính thức cho chính phủ đó.  Các viên chức chính phủ đến Hoa Kỳ để thực hiện công việc không liên quan đến chính phủ và mang tính chất thương mại, hoặc đi du lịch không đủ điều kiện xin thị thực loại A và nên xin thị thực loại B1/B2 (du lịch và công tác).  Xin lưu ý rằng viên chức chính quyền địa phương đại diện cho tiểu bang, tỉnh, thành phố hoặc cơ quan chính trị khác ở địa phương không đủ điều kiện được xin thị thực loại A hoặc G. Vui lòng xem trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để có thông tin về loại thị thực B và phí xin thị thực loại này.

Các viên chức nước ngoài đến Hoa Kỳ để công tác chính thức phải có thị thực loại A trước khi nhập cảnh. Họ không thể nhập cảnh bằng thị thực du lịch. Các đương đơn xin thị thực loại A đủ điều kiện đến Hoa Kỳ để công tác trong thời gian dưới 90 ngày sẽ được cấp thị thực đánh dấu “TDY” (công tác tạm thời).

Thị thực loại C-3 được cấp cho các viên chức của chính phủ nước ngoài quá cảnh trực tiếp và liên tục qua Hoa Kỳ trên đường đi công tác chính thức cho chính phủ đó.

Thị thực của Tổ chức Quốc tế (G) và NATO được cấp cho các nhà ngoại giao và viên chức chính phủ khác đến Hoa Kỳ để gặp và làm việc với các tổ chức quốc tế đó.

Cách nộp đơn xin thị thực

Đương đơn xin thị thực A-1, A-2, C-3 và từ G-1 đến G-4 cho công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba có thể nộp trực tiếp đơn xin thị thực tại Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Toà nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh từ 13h00 – 14h00, Thứ Hai, Thứ Ba, và Thứ Năm.  Đương đơn cần nộp hồ sơ xin thị thực ít nhất năm ngày làm việc trước ngày khởi hành.  Việc nộp đơn ngoài khung giờ trên phải được chấp thuận trước. Vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến cho chúng tôi để được đặt lịch hẹn ngoài khung giờ cho phép.

Để nộp hồ sơ xin thị thực tại Tổng Lãnh sự quán, TP. Hồ Chí Minh, đương đơn vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến để được đặt lịch hẹn.

Giấy tờ cần nộp

Hồ sơ xin thị thực A-1, A-2, C-3 và từ G-1 đến G-4 cần có các loại giấy tờ sau:

 • Đơn xin Thị thực Không Định cư Điện tử Trực tuyến, Mẫu đơn DS-160
 • Công hàm ngoại giao ghi rõ những thông tin gồm: tên và ngày sinh; vị trí và chức danh; nơi đến thăm hoặc công tác; mục đích của chuyến đi; mô tả ngắn gọn công việc; ngày đi; dự kiến thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ và tên, mối quan hệ, ngày sinh của những người phụ thuộc và các thành viên khác trong gia đình sẽ đi cùng đương đơn chính. Vui lòng nhấn vào đây (PDF 1.63MB) để xem Công hàm mẫu.
 • Nếu người phụ thuộc đi cùng với đương đơn chính đến Hoa Kỳ, vui lòng nộp (các) giấy tờ chứng minh mối quan hệ với đương đơn chính như: bản sao Giấy chứng nhận kết hôn, bản sao Giấy khai sinh, v.v. Chúng tôi có thể yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác để xác định người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn. Người phụ thuộc là các thành viên trong gia đình bao gồm vợ/chồng và con chưa kết hôn, ngay cả khi đang theo học ở một khu vực khác. Thành viên gia đình cũng có thể là người thường xuyên sống cùng hộ gia đình của đương đơn chính, không phải là thành viên trong các hộ gia đình khác, và được Chính phủ cử đi công nhận là thành viên gia đình của đương đơn chính bằng việc họ đủ điều kiện được hưởng các quyền và phúc lợi như được cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ, được hưởng các khoản phụ cấp đi lại hoặc các khoản phụ cấp khác.

Lưu ý: Đối với các viên chức chính phủ hoặc nhân viên sẽ phục vụ tại cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự (bao gồm cả phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế) hoặc ở bất kỳ văn phòng đại diện chính phủ nước ngoài nào tại Hoa Kỳ từ 90 ngày trở lên, công hàm phải do Bộ Ngoại giao của nước cử đi cấp, chứ không phải do phái đoàn hay văn phòng của chính phủ nước đó tại Hoa Kỳ cấp. Trong trường hợp viên chức được cử đi Hoa Kỳ đang công tác nhiệm kỳ ở nước thứ ba, chúng tôi có thể chấp nhận công hàm từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán ở nơi mà viên chức đó đang công tác với điều kiện công hàm xác nhận rằng Bộ ngoại giao nước đó yêu cầu việc xin cấp thị thực.

 • Các thư mời của cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoặc cơ quan bảo lãnh khác
 • Hộ chiếu hợp lệ còn hạn ít nhất 6 tháng và còn ít nhất 2 trang trống để dán thị thực
 • Một ảnh cỡ 5 cm x 5 cm đáp ứng các yêu cầu được giải thích trong phần Yêu cầu về ảnh)

Sau khi nộp hồ sơ, đương đơn sẽ đăng ký dịch vụ chuyển phát để nhận lại hộ chiếu tại địa chỉ đăng ký.  Đương đơn phải đóng phí chuyển phát và mức phí tùy thuộc vào địa chỉ nhận thư.  Phí này được đóng trực tiếp tại quầy dịch vụ của công ty chuyển phát ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Thông tin thêm

Đương đơn có thể tham khảo trang web của Bộ Ngoại Giao để có thêm thông tin về việc có đủ tiêu chuẩn xin thị thực Ngoại giao và Công vụ không và xem thông tin chi tiết về thị thực loại A và loại G.

Nhân viên giúp việc riêng của Viên chức ngoại giao (thị thực A-3, G-5)

Đương đơn xin thị thực A-3 và G-5 được miễn nộp phí thị thực nhưng cần đặt hẹn phỏng vấn. 

Mọi đương đơn xin thị thực A-3 hoặc G-5 đều phải phỏng vấn, bao gồm cả các trường hợp đã từng được cấp cùng một loại thị thực để làm việc cho cùng một chủ lao động. Chủ lao động hoặc người tuyển việc làm không được có mặt tại buổi phỏng vấn các đương đơn xin thị thực A-3 hoặc G-5.

Vui lòng điền mẫu yêu cầu trực tuyến về thị thực được miễn phí  để đặt lịch hẹn phỏng vấn thị thực A-3 hoặc G-5. Chúng tôi sẽ gửi phúc đáp và xác nhận ngày giờ cuộc hẹn tới hộp thư đương đơn cung cấp trong vòng 24 đến 48 giờ, không kể ngày nghỉ cuối tuần và các ngày nghỉ lễ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Vui lòng điền các thông tin sau trong yêu cầu của đương đơn:

 • Tên
 • Loại thị thực
 • Số hộ chiếu
 • Loại hộ chiếu (Ngoại Giao/Công Vụ/Phổ thông)
 • Số điện thoại liên hệ

Thị thực A-3 và G-5

Nếu đương đơn là người phục vụ, người giúp việc hoặc là nhân viên cá nhân của người có thị thực A-1 hoặc A-2 hay G-1 đến G-4 thì đương đơn được xin thị thực loại A-3 hoặc G-5. Đương đơn phải chứng minh bản thân đủ điều kiện được cấp thị thực A-3 hoặc G-5 (chẳng hạn như có thư giới thiệu của chủ lao động trước đây, bằng chứng lao động trước đây trong ngành đó, v.v.). Viên chức lãnh sự phải xác minh vị thế chính thức của người sử dụng lao động và ý định của cả hai bên để tham gia vào (hoặc duy trì) mối quan hệ chủ lao động-nhân viên. Ngoài ra, người giúp việc nhà của viên chức ngoại giao (A3) và nhân viên tổ chức quốc tế (G5) trước tiên phải được đăng ký với Văn phòng Hệ thống Quản lý Thông tin Phái Đoàn Nước ngoài (TOMIS) của Bộ Ngoại giao trước khi xin thị thực. Để biết chi tiết về đăng ký TOMIS, vui lòng liên hệ với Văn phòng các phái đoàn nước ngoài của Bộ Ngoại giao.

Mức lương mà đương đơn xin thị thực A-3 hoặc G-5 nhận được phải đủ để Viên chức Lãnh sự thấy rằng mức lương này là hợp lý so với mức lương được trả trong khu vực lao động và đủ để không trở thành gánh nặng xã hội. Các đương đơn xin thị thực này phải mang theo hợp đồng lao động do người sử dụng lao động và người lao động ký.

Giấy tờ cần nộp:

 • Đơn xin Thị thực Không Định cư Điện tử Trực tuyến, Mẫu đơn DS-160
 • Hộ chiếu hợp lệ còn hạn ít nhất 6 tháng và còn ít nhất 2 trang trống để dán thị thực
 • Một ảnh (ảnh màu 5 cm x 5 cm đáp ứng các yêu cầu được giải thích trong phần Yêu cầu về ảnh)
 • Bản sao thị thực của người sử dụng lao động hoặc phương thức khác họ sẽ sử dụng để vào Hoa Kỳ (Hộ chiếu của nước trong chương trình miễn thị thực hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ)
 • Hợp đồng lao động, ký bởi cả đương đơn và người sử dụng lao động, đáp ứng tất cả các yêu cầu.
 • Giấy tờ xác nhận tình trạng lao động của đương đơn chính, mục đích chuyến đi và thời gian lưu trú ở Hoa Kỳ. Giấy tờ này cần liệt kê tên của người lao động và chức danh hoặc vị thế chính thức của người sử dụng lao động. Giấy tờ này cũng cần nói rõ ngày khởi hành, mục đích chuyến đi và thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ. Đương đơn xin thị thực A-3 và G-5 không phải trả phí xin thị thực.

Sau khi nộp hồ sơ, đương đơn sẽ đăng ký dịch vụ chuyển phát để nhận lại hộ chiếu tại địa chỉ đăng ký.  Đương đơn phải đóng phí chuyển phát và mức phí tùy thuộc vào địa chỉ nhận thư.  Phí này được đóng trực tiếp tại quầy dịch vụ của công ty chuyển phát ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Thị thực phổ thông cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Đương đơn mang hộ chiếu ngoại giao mà đủ điều kiện cấp thị thực ngoại giao loại B, F, M, J và H được miễn nộp lệ phí xin thị thực nhưng vẫn yêu cầu phải đặt hẹn phỏng vấn.  

Vui lòng điền mẫu yêu cầu trực tuyến để yêu cầu đặt hẹn phỏng vấn loại thị thực B, F, M, J và H. Chúng tôi sẽ gửi phúc đáp và xác nhận ngày giờ cuộc hẹn tới hộp thư quý vị cung cấp trong vòng 24 đến 48 giờ, không kể ngày nghỉ cuối tuần và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong yêu cầu, vui lòng cung cấp những thông tin sau:

 • Tên đầy đủ
 • Loại thị thực
 • Số hộ chiếu
 • Loại hộ chiếu (Ngoại giao/Công vụ/Phổ thông)
 • Số điện thoại liên hệ

Nếu có đủ điều kiện để xin thị thực ngoại giao miễn phí, quý vị phải mang những giấy tờ sau đến buổi phỏng vấn:

Sau khi nộp hồ sơ, đương đơn sẽ đăng ký dịch vụ chuyển phát để nhận lại hộ chiếu tại địa chỉ đăng ký.  Đương đơn phải đóng phí chuyển phát và mức phí tùy thuộc vào địa chỉ nhận thư.  Phí này được đóng trực tiếp tại quầy dịch vụ của công ty chuyển phát ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Các chương trình do chính phủ tài trợ

Đương đơn xin thị thực loại J theo chương trình trao đổi do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, cùng người phụ thuộc của họ, được miễn nộp lệ phí xét duyệt thị thực nếu tham gia vào các chương trình trao đổi giáo dục và văn hóa do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hoặc các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác tài trợ có số se-ri chương trình bắt đầu bằng ký tự G-1, G-2, G-3, G-7 được in trên tờ DS-2019, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cho diện khách trao đổi (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status). Những đương đơn này cùng người phụ thuộc của họ cũng được miễn nộp lệ phí cấp thị thực, nếu có.

Đương đơn xin thị thực loại J theo chương trình trao đổi do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, cùng người phụ thuộc của họ, vẫn phải đặt hẹn phỏng vấn. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây để biết thông tin về cách đặt hẹn và cách gia hạn thị thực qua đường bưu điện đối với thị thực loại J diện chính phủ tài trợ.