Flag

An official website of the United States government

Thị thực dành cho người trúng thưởng
7 Phút để đọc

Thông tin chung

Bộ luật Định cư 1990 có quy định về Chương trình Thị thực diện trúng thưởng (DV), xét cấp 55,000 thị thực định cư trên toàn thế giới thông qua lựa chọn ngẫu nhiên. Chương trình này cho phép các quốc gia có tỷ lệ định cư đến Hoa Kỳ thấp có cơ hội nộp hồ sơ xin thị thực định cư Hoa Kỳ.

Để nộp đơn xin thị thực diện này, vui lòng làm theo các bước thuộc Quy trình Thị thực diện Trúng thưởng đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vui lòng xem trang Hướng dẫn Thị thực DV để biết thông tin hướng dẫn chi tiết và cập nhật.

Việt Nam không tham gia chương trình Thị thực dành cho người trúng thưởng.  Do đó, công dân Việt Nam không thể đăng ký xin thị thực theo chương trình này.

Nếu quý vị không phải là công dân Việt Nam và nhận được email hay thư từ thông báo rằng Quý vị được lựa chọn cho chương trình này, quý vị có thể tham khảo thông tin chung về Chương trình Thị thực dành cho người trúng thưởng tại đây.  Nếu quý vị có câu hỏi về việc xếp lịch phỏng vấn xin thị thực diện trúng thưởng tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, vui lòng nhấp vào đây.