Flag

An official website of the United States government

Xét nghiệm Di Truyền Học
22 Phút để đọc
Tháng Tám 3, 2023

Tổng quan

Đương đơn xin Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) hoặc đương đơn xin thị thực định cư không thể xác lập mối quan hệ huyết thống với cha mẹ/thân nhân là công dân Hoa Kỳ hoặc người bảo lãnh theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ có thể yêu cầu tiến hành xét nghiệm DNA nếu không còn cách nào khác xác thực mối quan hệ cần chứng minh. Mẫu xét nghiệm sẽ được lấy từ những cá nhân cần được xác định mối quan hệ huyết thống và phòng xét nghiệm đã được phê chuẩn ở Hoa Kỳ sẽ phân tích kết quả. Viên chức lãnh sự sau đó sẽ xem xét lại kết quả khi duyệt hồ sơ xin Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) hoặc hồ sơ xin thị thực định cư. Xét nghiệm này có độ chính xác cao trong việc xác định quan hệ huyết thống. Xin lưu ý xét nghiệm không thể xác định dân tộc của các đương đơn.

Vui lòng không tự ý bắt đầu quy trình DNA cho tới khi nào quý vị đã hoàn tất việc phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán. 

Phương pháp xét nghiệm DNA nào được sử dụng?

Hướng dẫn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khuyến khích lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp phết niêm mạc miệng.  Hiện nay chỉ có phương pháp PCR-STR và RFLP để xét nghiệm DNA là được chấp nhận.

Quy trình xét nghiệm DNA

Quý vị có trách nhiệm trả trước toàn bộ chi phí cho xét nghiệm này, và không có gì bảo đảm là hồ sơ sẽ được chấp thuận sau khi làm xét nghiệm. Việc xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm di truyền học đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (ABBA)  phê chuẩn. Theo quy định của chính phủ Hoa Kỳ, việc xét nghiệm DNA do các phòng xét nghiệm khác thực hiện sẽ không được chấp nhận. Danh sách Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (ABBA) được đăng tải tại địa chỉ trang web dưới đây.

https://www.aabb.org/sa/facilities/Pages/RTestAccrFac.aspx

Mẫu xét nghiệm của đương đơn và những cá nhân được yêu cầu khác sẽ được thực hiện tại Việt Nam bởi đơn vị do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán chỉ định, Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM). Sau đây là các bước cho việc xét nghiệm di truyền học:

 

BƯỚC 1: CHỌN MỘT PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÊ CHUẨN

Quý vị cần liên lạc với một trong những phòng xét nghiệm đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (AABB) phê chuẩn để lấy mẫu xét nghiệm. Người bảo lãnh hoặc cha mẹ nên làm việc trực tiếp với một phòng xét nghiệm đã được AABB phê chuẩn. Trong trường hợp việc xét nghiệm DNA chỉ cần thực hiện đối với các cá nhân đang ở Việt Nam, người bảo lãnh hoặc cha mẹ nên liên hệ với một phòng xét nghiệm đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (AABB)  phê chuẩn và yêu cầu họ gửi mẫu xét nghiệm trực tiếp tới Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán.

 

BƯỚC 2: GỞI BỘ DỤNG CỤ LẤY MẪU ĐẾN ĐẠI SỨ QUÁN/TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ

Phòng xét nghiệm sẽ gửi bộ dụng cụ lấy mẫu và một phong bì đã trả phí trước của Federal Express cho Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bộ dụng cụ lấy mẫu phải bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Bản sao phiếu yêu cầu xét nghiệm DNA từ Đại sứ quán / Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc đơn I-797 của Sở Di Trú (USCIS) có ghi tên và số hồ sơ.
  • Thông tin liên lạc của đương đơn tại Việt Nam, bao gồm địa chỉ và số điện thoại liên lạc của đương đơn tại Việt Nam; và
  • Phong bì chuyển phát đã trả phí trước của Federal Express và hóa đơn thương mại.

Bộ dụng cụ lấy mẫu thử DNA và phong bì chuyển phát phải được gửi bằng Federal Express đến:

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

FPU – DNA collection kit
Consular Section, U.S. Embassy
7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM

FPU – DNA collection kit
U.S. Consulate General
4 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Xin lưu ý các bưu kiện gửi đến Việt Nam bằng các hình thức khác không phải Federal Express sẽ không được chấp nhận.

 

BƯỚC 3: LIÊN HỆ ĐƯƠNG ĐƠN THÔNG BÁO CUỘC HẸN XÉT NGHIỆM DNA

Sau khi nhận được bộ dụng cụ lấy mẫu từ phòng xét nghiệm ở Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ làm việc với Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) và lên lịch hẹn với đương đơn để lấy mẫu. Đương đơn sẽ được thông báo qua điện thoại và bằng thư tín về thời gian và địa điểm lấy mẫu.  Vì vậy, điều rất quan trọng là Đại sứ quán / Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ phải có địa chỉ và thông tin liên lạc chính xác của đương đơn ở Việt Nam.

 

BƯỚC 4: ĐẾN ĐẠI SỨ QUÁN/TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ ĐỂ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

TRƯỜNG HỢP VẮNG MẶT: Nếu đương đơn không thể đến Đại sứ quán / Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ để xét nghiệm theo lịch hẹn, đương đơn phải báo cho Đại sứ quán / Tổng Lãnh sự quán.  Nếu hồ sơ liên quan đến Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ tại đây.  Đối với hồ sơ thị thực định cư, vui lòng thông báo với chúng tôi tại đây.

Vào ngày hẹn, đương đơn phải trình các giấy tờ sau đây trước khi được lấy mẫu:

  • Lệ phí US$70 lấy mẫu xét nghiệm (chỉ chấp nhận tiền đô la Mỹ); và
  • Hai tấm ảnh màu mới chụp trong vòng 1 tháng đối với mỗi cá nhân cần lấy mẫu xét nghiệm DNA. Kích thước 5cm x 5cm, chụp trên nền trắng, lộ rõ hai tai. Đương đơn (hoặc cha mẹ / người giám hộ) phải viết họ tên đương đơn và ký tên vào mặt sau cả hai tấm hình.
  • Giấy tờ tùy thân có dán ảnh, còn hiệu lực, do chính phủ cấp: bản chính và một bản sao. Các loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận: CMND/CCCD, hộ chiếu, hoặc giấy phép lái xe.
  • Khai sinh bản chính hoặc bản trích lục chính thức nếu cá nhân cần lấy mẫu xét nghiệm dưới 18 tuổi và chưa có giấy tờ tùy thân cho chính phủ cấp.

 

BƯỚC 5: GỞI MẪU ĐẾN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÊ CHUẨN TẠI HOA KỲ ĐỂ PHÂN TÍCH

Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ gởi mẫu được xét nghiệm trực tiếp đến phòng xét nghiệm Hoa Kỳ bằng cách sử dụng phong bì đã trả cước trước của Federal Express do phòng xét nghiệm cung cấp.

Vui lòng lưu ý người bảo lãnh hoặc cha mẹ và đương đơn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí sau đây:

  • Thanh toán cho chi phí bộ lấy mẫu di truyền, thủ tục xét nghiệm, phí gửi khứ hồi dụng cụ lấy mẫu đến Đại sứ quán / Tổng Lãnh sự quán (Chi phí này được thanh toán cho phòng xét nghiệm).
  • Thanh toán cho việc lấy mẫu xét nghiệm là US$70 cho mỗi đương đơn (Chi phí này thanh toán bằng tiền mặt đô-la Mỹ cho IOM vào lúc lấy mẫu xét nghiệm).

 

BƯỚC 6: GỬI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA VỀ ĐẠI SỨ QUÁN/TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ ĐỂ VIÊN CHỨC XEM XÉT

Vui lòng đảm bảo cung cấp họ tên đương đơn và số hồ sơ khi gửi kết quả DNA.

Đối với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, phòng xét nghiệm phải gửi kết quả trực tiếp đến địa chỉ bên dưới (E-mail và fax không được chấp nhận):

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

FPU – DNA test results
Consular Section, U.S. Embassy
7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Đối với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, phòng xét nghiệm phải gửi kết quả cho Tổng Lãnh sự quán bằng email HCMCDNAResults@state.gov. Nếu gửi bằng hình thức bưu điện hoặc fax sẽ không được chấp nhận.

Viên chức lãnh sự sẽ xem xét kết quả. Nếu kết quả xác minh mối quan hệ như đã khai, và không còn vấn đề nào khác, Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước hoặc thị thực định cư sẽ được cấp. Nếu kết quả không xác minh mối quan hệ huyết thống, viên chức lãnh sự sẽ từ chối hồ sơ CRBA hoặc giữ nguyên quyết định từ chối thị thực định cư. Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ liên lạc với đương đơn bằng điện thoại, e-mail, hoặc thư qua đường bưu điện để thông báo quyết định cuối cùng.

Vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về tiến trình xét nghiệm DNA.

Liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi: Nhấp vào đây

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Bộ phận Lãnh sự,
Tòa nhà Vườn Hồng (Rose Garden)
Lầu 2, 170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ gửi thư:
Bộ phận Lãnh sự
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam