Không đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nếu Quý vị từng đến các Khu vực đang có dịch COVID-19

VUI LÒNG KHÔNG VÀO ĐẠI SỨ QUÁN HOẶC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NẾU QUÝ VỊ CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG GIỐNG BỆNH CÚM.

Vui lòng sử dụng các kênh sau đây để đặt lại lịch hẹn:

  • Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS): Vui lòng xem Hệ thống Đặt hẹn ACS tại đây.
  • Bộ phận Thị thực Định cư (IV): Các đương đơn có thể đặt lại lịch hẹn tại đây.
  • Bộ phận Thị thực Không định cư (NIV): Vui lòng đặt lịch hẹn tại đây. Các diện thị thực ngoại giao/công vụ hoặc thị thực không đóng phí xin gửi yêu cầu tại đây.

Các yêu cầu phòng dịch như khử khuẩn tay và giãn cách xã hội vẫn tiếp tục được áp dụng trong khuôn viên đại sứ quán và lãnh sự quán.

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi.