Không đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nếu Quý vị từng đến các Khu vực đang có dịch COVID-19

VUI LÒNG KHÔNG VÀO ĐẠI SỨ QUÁN HOẶC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NẾU QUÝ VỊ TỪNG ĐẾN CÁC KHU VỰC mà chính phủ Việt Nam xác định là ĐANG CÓ DỊCH trong 21 ngày vừa qua. Xin lưu ý Bộ phận Lãnh sự của chúng tôi tại Hà Nội và TP.HCM có thể chủ động hủy lịch hẹn hoặc từ chối không tiếp nhận cá nhân đến từ vùng có dịch để đảm bảo an toàn chung.

Các yêu cầu phòng dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, và giãn cách xã hội vẫn tiếp tục được áp dụng trong khuôn viên đại sứ quán và lãnh sự quán.

Ngoài ra, nếu quý vị cảm thấy không khoẻ, vui lòng không vào trong khuôn viên đại sứ quán và lãnh sự quán. Vui lòng sử dụng các kênh sau đây để đặt lại lịch hẹn:

  • Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS): Vui lòng xem Hệ thống Đặt hẹn ACS tại đây.
  • Bộ phận Thị thực Định cư (IV): Các đương đơn có thể đặt lại lịch hẹn tại đây.
  • Bộ phận Thị thực Không định cư (NIV): Vui lòng đặt lịch hẹn tại đây. Các diện thị thực ngoại giao/công vụ hoặc thị thực không đóng phí xin gửi yêu cầu tại đây.

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi.