Không đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nếu Quý vị đang có các triệu chứng giống bệnh cúm

Trước tình hình các ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng mới, VUI LÒNG KHÔNG VÀO ĐẠI SỨ QUÁN HOẶC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NỂU QUÝ VỊ TỪNG ĐẾN HẢI DƯƠNG, QUẢNG NINH, HOẶC CÁC KHU VỰC mà chính phủ Việt Nam xác định là ĐANG CÓ DỊCH trong 21 ngày vừa qua.

Các yêu cầu phòng dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, và giãn cách xã hội vẫn tiếp tục được áp dụng trong khuôn viên đại sứ quán và lãnh sự quán.

Ngoài ra, nếu quý vị cảm thấy không khoẻ, vui lòng không vào trong khuôn viên đại sứ quán và lãnh sự quán. Vui lòng sử dụng các kênh sau đây để đặt lại lịch hẹn:

  • Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS): Vui lòng xem Hệ thống Đặt hẹn ACS tại đây.
  • Bộ phận Thị thực Định cư (IV): Các đương đơn IR1, IR2, CR1, và CR2 có thể đặt lại lịch hẹn tại đây. Các diện thị thực khác xin gửi yêu cầu tại đây.
  • Bộ phận Thị thực Không định cư (NIV): Vui lòng đặt lịch hẹn tại đây. Các diện thị thực ngoại giao/công vụ hoặc thị thực không đóng phí xin gửi yêu cầu tại đây.

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi.