Flag

An official website of the United States government

Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ – Việt Nam 2022
4 Phút để đọc
Tháng Mười 28, 2022

Washington, Ngày 31 tháng 10 năm 2022 – Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 26 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội, Việt Nam. Quan chức cấp cao của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Erin Barclay và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt sẽ dẫn đầu hai phái đoàn trong cuộc đối thoại. Phái đoàn Hoa Kỳ còn có sự tham dự của Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussain, Đại diện Đặc biệt về Công lý và Công bằng chủng tộc Desirée Cormier Smith, Cố vấn Cấp cao về Chiến lược và Quyền Bản địa Michael Orona thuộc Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, và Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Đông Nam Á lục địa Robert Ogburn thuộc Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Đối thoại sẽ đề cập một loạt vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền lao động, bao gồm quyền tự do ngôn luận và lập hội; tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng; pháp quyền và cải cách luật pháp; và quyền của các thành viên thuộc các nhóm dân số bị thiệt thòi, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số, người thuộc cộng đồng LGBTQI +, và người khuyết tật, cũng như các trường hợp cá nhân cần quan tâm.

Phái đoàn Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ và thành viên của xã hội dân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động hợp tác của chúng tôi với Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Chúng tôi giữ cam kết tiếp tục các cuộc thảo luận thẳng thắn và dựa trên kết quả với chính phủ Việt Nam về các vấn đề này.

Vui lòng theo dõi thông tin về chuyến công tác của Quan chức cấp cao của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Erin Barclay trên Facebook và Twitter @StateDRL và Instagram @usa_humanrights.

Thông tin báo chí: vui lòng liên hệ DRL-Press@state.gov.