Khoản Hỗ trợ Quy Mô Nhỏ của Bộ Ngoại Giao Mang lại Lợi ích cho Phụ Nữ và Các Em Gái Tỉnh Bình Thuận

Tùy viên Văn hóa và Giáo dục thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành Phố Hồ Chí Minh Anna Dupont vừa có chuyến công tác đến tỉnh Bình Thuận để công bố dự án thúc đẩy bình đẳng giới, tự chủ kinh tế và quyền cho phụ nữ và các em gái tại các cộng đồng nông thôn và dân tộc thiểu số thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cấp khoản hỗ trợ trị giá 19,989 đô la Mỹ cho Trung Tâm Hỗ Trợ và Phát Triển Cộng Đồng Thiện Chí để thực hiện dự án này với sự hợp tác của các cơ quan ban ngành trong huyện. Cụ thể, khoản hỗ trợ của chính phủ Mỹ sẽ tài trợ cho các khóa đào tạo, tư vấn và các chương trình nhằm thúc đẩy sức khỏe, quyền phụ nữ, bình đẳng giới, giáo dục giới tính và tư duy phản biện với mục tiêu ngăn chặn bạo lực gia đình và lạm dụng đối với phụ nữ và các em gái tại khu vực nông thôn này của Tỉnh. Khoảng 400 phụ nữ sẽ hưởng lợi trực tiếp từ dự án. “Những cơ hội như thế này, nhắc chúng tôi lý do tại sao Hoa Kỳ cần tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam, các tổ chức dân sự và cá nhân trong nước để bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và các trẻ em gái Việt Nam,” bà Anna Dupont phát biểu.