Các chương trình Tài trợ

Trung tâm Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, xin thông báo về khoản tài trợ lần 2 (từ $1,000 đến $10,000) nhằm thực hiện chương trình về eSports và chương trình dạy Tiếng Anh tại Trung tâm Hoa Kỳ và/hoặc Tiếng Anh văn phòng cho người đi làm.

Chúng tôi khuyến khích những hồ sơ xin tài trợ từ các trường Đại học hoặc cơ sở dạy tiếng Anh phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội dân sự/phi chính phủ, và cơ sở giáo dục hoặc các cá nhân có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm chương trình. Vui lòng vào đường link dưới đây để được hướng dẫn về các chương trình NOFO và hồ sơ xin tài trợ: