Dịch vụ cho mượn sách truyện

Quy định mượn sách

Mục đích của việc cho mượn sách:

1. Đăng ký: Bạn khai form tại đây và ghi mã số xác nhận (được gửi vào hòm thư) vào bản phô-tô CMND và thẻ sinh viên, xuất trình chứng minh thư gốc khi nộp giấy tờ. Sau 10 ngày làm việc, bạn có thể mượn sách.

2. Thời gian mượn: Mỗi người đuợc phép mượn 3 cuốn sách (trừ sách học tiếng Anh, tạp chí và DVD) trong thời gian 10 ngày làm việc.

3. Hình thức phạt nếu trả sách quá hạn: Bạn sẽ không được phép mượn bất cứ tài liệu nào của trung tâm trong vòng 1 tháng.

4. Hình thức phạt nếu làm mất sách: Bạn sẽ không được phép sử dụng bất cứ dịch vụ nào tại trung tâm trong thời hạn 1 năm.

5. Ý thức thành viên: Không viết lên tài liệu. Để sách báo đã đọc vào xe đẩy. Giữ gìn vệ sinh chung. Không mang bất cứ tài liệu bên ngoài nào vào Trung tâm và không mang tài sản của Trung tâm ra ngoài.