Các chương trình trao đổi giáo dục

Chương trình Fulbright Việt Nam

Được bắt đầu vào năm 1992 với mục đích nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam, chương trình Fulbright Việt Nam đến nay đã được mở rộng và bao gồm năm thành phần:

  • Chương trình Trao đổi Học giả Hoa Kỳ
  • Chương trình Trao đổi Học giả Việt Nam
  • Chương trình Trao đổi Sinh viên Hoa Kỳ
  • Chương trình Trao đổi Sinh viên Việt Nam
  • Chương trình Giảng dạy Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thay mặt cho Ủy ban Fulbright về Học bổng Nước ngoài và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Phòng Thông tin-Văn hóa Hoa Kỳ tại Hà Nội điều hành toàn bộ năm thành phần của chương trình nhằm đảm bảo sự phát triển song suốt và có tính hệ thống của Chương trình Fulbright Việt Nam.

Chương trình Khách tham quan quốc tế

Hàng năm, Đại sứ quán Hoa Kỳ có thể chọn lựa và đề cử các đối tượng tham gia vào các chương trình tham quan nghiên cứu theo chủ đề kéo dài bốn tuần tại Hoa Kỳ. Để tham gia vào chương trình này, các ứng cử viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: tuổi từ 30 đến 45; có ít nhất năm năm làm việc chuyên môn; có trình độ chuyên môn và học thuật xuất sắc, đồng thời phải được cơ quan chủ quản cho phép tham gia vào một chương trình trao đổi do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Các nội dung thông thường của Chương trình Khách tham quan Quốc tế bao gồm: kinh tế, hành chính công, luật, giáo dục, bảo vệ môi trường, y tế công cộng, các vấn đề xã hội, sáng tác văn học, các vấn đề phụ nữ, các vấn đề quốc tế và an ninh quốc gia. Chương trình thường không yêu cầu khả năng tiếng Anh.

Chương trình Hubert H. Humphrey

Chương trình Hubert H. Humphrey là một chương trình học bổng nghiên cứu học tập, không cấp bằng, kéo dài một năm trong các lĩnh vực công. Hàng năm, tối đa bảy cán bộ cấp trung của Việt Nam có thể được đề cử cho chương trình này. Những người tham gia vào chương trình sẽ học tập một năm tại một trường đại học của Hoa Kỳ, trong đó có thể bao gồm một kì thực tập chuyên môn ngoài trường đại học. Những lĩnh vực được khuyến khích tham gia bao gồm: y tế công cộng, môi trường, giáo dục, luật, nhân quyền, chính sách công, chính sách và quản lý công nghệ, quy hoạch đô thị, báo chí, an ninh quốc gia, phòng chống, chữa trị và giáo dục về ma túy. Để được xem xét cấp học bổng, ứng cử viên tham gia chương trình phải đạt được tối thiểu 525 điểm thi TOEFL. Các ứng cử viên cũng phải thể hiện cam kết phục vụ vì lợi ích công.

Chương trình Diễn giả Hoa Kỳ

Chương trình Diễn giả Hoa Kỳ mời và chi trả cho các chuyên gia và học giả Mỹ đến thuyết trình tại các cơ quan của Việt Nam có nhu cầu. Chương trình bao quát nhiều chủ để khác nhau như lịch sử, văn học, văn hóa, chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại, chiến lược an ninh quốc tế và khu vực của Hoa Kỳ. PAS cũng xem xét khả năng chi trả các chi phí tổ chức chương trình như thuê phiên dịch và dịch các tài liệu hỗ trợ. Các cơ quan của Việt Nam có nhu cầu có thể liên lạc với Phòng Thông tin-Văn hóa để trao đổi khả năng thực hiện chương trình.