Các chương trình trao đổi giáo dục/học bổng

Chương trình Fulbright Việt Nam

Được bắt đầu vào năm 1992 với mục đích nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam, chương trình Fulbright Việt Nam đến nay đã được mở rộng và bao gồm năm thành phần:

 • Chương trình Trao đổi Học giả Hoa Kỳ
 • Chương trình Trao đổi Học giả Việt Nam
 • Chương trình Trao đổi Sinh viên Hoa Kỳ
 • Chương trình Trao đổi Sinh viên Việt Nam
 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thay mặt cho Ủy ban Fulbright về Học bổng Nước ngoài và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Phòng Thông tin-Văn hóa Hoa Kỳ tại Hà Nội điều hành toàn bộ năm thành phần của chương trình nhằm đảm bảo sự phát triển song suốt và có tính hệ thống của Chương trình Fulbright Việt Nam.

Chương trình Khách tham quan quốc tế

Hàng năm, Đại sứ quán Hoa Kỳ có thể chọn lựa và đề cử các đối tượng tham gia vào các chương trình tham quan nghiên cứu theo chủ đề kéo dài bốn tuần tại Hoa Kỳ. Để tham gia vào chương trình này, các ứng cử viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: tuổi từ 30 đến 45; có ít nhất năm năm làm việc chuyên môn; có trình độ chuyên môn và học thuật xuất sắc, đồng thời phải được cơ quan chủ quản cho phép tham gia vào một chương trình trao đổi do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Các nội dung thông thường của Chương trình Khách tham quan Quốc tế bao gồm: kinh tế, hành chính công, luật, giáo dục, bảo vệ môi trường, y tế công cộng, các vấn đề xã hội, sáng tác văn học, các vấn đề phụ nữ, các vấn đề quốc tế và an ninh quốc gia. Chương trình thường không yêu cầu khả năng tiếng Anh.

Chương trình Hubert H. Humphrey

Chương trình Hubert H. Humphrey là một chương trình học bổng nghiên cứu học tập không cấp bằng, kéo dài một năm trong các lĩnh vực công dành cho những người đi làm từ 5 năm trở lên có khả năng lãnh đạo và cam kết mạnh mẽ đối với dịch vụ công. Những người tham gia vào chương trình sẽ theo học một năm tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ, trong đó có thực tập chuyên môn, đi thực tế, tham gia hội nghị và hội thảo về lĩnh vực liên quan. Những lĩnh vực được khuyến khích tham gia bao gồm: Phát triển Năng lực Con người và Thể chế, Các Quyền và Tự do, Quản lý Tài nguyên bền vững, Cộng đồng thịnh vượng.

Chương trình Nâng cao Năng lực và Thành tích Giảng dạy (Fulbright TEA)

Chương trình Bồi dưỡng Năng lực và Thành tích Giảng dạy (Fulbright TEA) mang đến cho giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông của các nước trên thế giới cơ hội phát triển năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy và nâng cao sự hiểu biết về đất nước Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright TEA là chương trình học thuật sáu (06) tuần bao gồm các hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy mới, biên soạn giáo trình, soạn giáo án và công nghệ giảng dạy. Giáo viên tham dự cũng sẽ phối hợp với giáo viên Mỹ để thực hành giảng dạy tại một trường trung học của Hoa Kỳ gần trường đại học nơi tiếp nhận chương trình. Chương trình còn bao gồm các buổi sinh hoạt tìm hiểu văn hóa, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn.

Chương trình học bổng trực tuyến Online Professional English Network (OPEN)

Chương trình Online Professional English Network (OPEN) mang đến các cơ hội học tập trực tuyến cho giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới. OPEN thúc đẩy trao đổi văn hóa và cho phép người học truy cập miễn phí các tài liệu giảng dạy và học tập có thể được tái sử dụng, điều chỉnh và chia sẻ với những người khác. Các khoá học phát triển chuyên môn OPEN do các trường Đại học và các chuyên gia TESOL Hoa Kỳ thiết kế và giảng dạy. Các chương trình thuộc OPEN gồm:

 • Các khoá học trực tuyến 8 tuần có giảng viên hướng dẫn – Global Online Courses (GOCs)
 • Các khoá học tiếng Anh chuyên ngành (ESP) cho từng khu vực hoặc quốc gia
 • Các khoá học trực tuyến mở tự học hoặc với giảng viên – Facilitated and self-paced Massive Open Online Courses (MOOCs)
 • Hội thảo trực tuyến – Webinars
 • Tài liệu học và giảng dạy cấp phép mở
 • Cộng đồng giáo viên cựu thành viên các chương trinh OPEN chia sẻ kinh nghiêm giảng dạy – Alumni Community of Practice

Chương trình Diễn giả Hoa Kỳ

Chương trình Diễn giả Hoa Kỳ mời và chi trả cho các chuyên gia và học giả Mỹ đến thuyết trình tại các cơ quan của Việt Nam có nhu cầu. Chương trình bao quát nhiều chủ để khác nhau như lịch sử, văn học, văn hóa, chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại, chiến lược an ninh quốc tế và khu vực của Hoa Kỳ. PAS cũng xem xét khả năng chi trả các chi phí tổ chức chương trình như thuê phiên dịch và dịch các tài liệu hỗ trợ. Các cơ quan của Việt Nam có nhu cầu có thể liên lạc với Phòng Thông tin-Văn hóa để trao đổi khả năng thực hiện chương trình.