Những sự kiện đã qua 2014

Tháng 10/2014

Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ 4, ngày 8 tháng 10, 2:00- 4:00 chiều
Địa điểm:
Phòng hội thảo, tầng 1, tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Trường:
Bates College, Birmingham Southern College, College of Staten Island of the City University of New York, Hendrix College, John Hopkins University, Mount Holyoke College, Western New England University, Widener University

Tháng 9/2014

Lợi ích khi theo học trường đại học tổng hợp 4 năm tại Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ 3, ngày 23 tháng 9, 3:00- 4:30 chiều
Địa điểm:
Phòng hội thảo, tầng 1, tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Diễn giả:
Ông Eric Martinez-Fry, Giám đốc tuyển sinh, Đại học Marshall; Ông Andrew Magana, Giám đốc tuyển sinh, Đại học Bang Colorado

 

Tháng 8/2014

Giáo dục trung học tại Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ sáu, ngày 22 tháng 8, 3:00- 4:00 chiều
Địa điểm: Phòng hội thảo, tầng 1, tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Diễn giả: Ông Christopher McDonald, Hiệu trường, Trường Olympia