Thư mời nộp Đề xuất Dự án Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access

Access call for proposal

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access năm 2022 và mời các các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ sở giáo dục công lập và trường học nộp đề xuất dự án để trở thành đơn vị thực hiện chương trình (hay còn gọi là Nhà cung cấp). Thời gian nộp đề xuất dự án là 17:00 giờ, Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access là một chương trình học bổng nổi tiếng toàn cầu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Chương trình Access cung cấp nền tảng về kỹ năng Anh ngữ cho các học viên sáng dạ, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, chủ yếu trong độ tuổi từ 13 đến 16. Học viên sẽ được tham gia các lớp Tiếng Anh ngoài giờ, cùng với các nội dung học tập chuyên sâu, và các hoạt động tăng cường hiểu biết về văn hóa Mỹ. Chương trình Access cung cấp cho học viên các kỹ năng tiếng Anh để họ có được những cơ hội việc làm và giáo dục tốt hơn. Học viên cũng có khả năng cạnh tranh và tham gia vào các hoạt động trao đổi và học tập trong tương lai tại Hoa Kỳ.

1. Độ dài chương trình:

• Chương trình Access sẽ kéo dài trong hai năm với tổng số giờ dạy tối thiểu là 360 giờ.
• Các lớp Access phải khai giảng muộn nhất là ngày 20 tháng 02 năm 2023, nhưng được khuyến khích bắt đầu sớm hơn nếu có thể.

2. Nội dung chương trình:

Nội dung của chương trình Access bao gồm:
• Các lớp Anh ngữ ngoài giờ học chính khóa, thông thường tập trung vào bốn kỹ năng ngôn ngữ: đọc, viết, nói và nghe.
• Các buổi học tiếng Anh chuyên sâu. Các buổi học tập trung này thường là các chương trình hè kéo dài một hoặc hai tuần nhưng cũng có thể diễn ra vào các ngày cuối tuần liên tiếp hoặc giữa các học kỳ.
• Các hoạt động nâng cao văn hóa. Các hoạt động nâng cao nhằm mục đích giúp học sinh làm quen với văn hóa Mỹ song song với việc cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.
• Kỹ năng máy tính. Chương trình Access, bất cứ khi nào có thể, nên lồng ghép dạy kỹ năng máy tính để củng cố cho các giờ học Tiếng Anh, và các giờ học về văn hóa. Giờ học trực tuyến không thể thay thế 360 giờ trực tiếp.
• 100% việc giảng dạy tiếng Anh sẽ được thực hiện bởi các giáo viên tiếng Anh có trình độ chuyên môn.

3. Địa điểm học:

• Chương trình sẽ được thực hiện tại một địa điểm mà học viên có thể tiếp cận thường xuyên với sự hỗ trợ tối thiểu từ ngân sách chương trình.
• Địa điểm có thể ở tỉnh / thành phố nơi Nhà cung cấp có cơ sở vật chất được trang bị tốt và đội ngũ giáo viên tiếng Anh có trình độ.

4. Đối tượng tham gia và quy trình lựa chọn:

• Những người tham gia phải là học sinh Việt Nam từ 13 đến 16 tuổi có thành tích tốt, không có điều kiện
kinh tế khá giả. Nhà cung cấp được khuyến khích sáng tạo trong khâu tuyển chọn nhắm đến một nhóm học sinh cụ thể có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, xã hội hoặc dân tộc.
• Nhà cung cấp được khuyến khích xây dựng một quy trình tuyển chọn cho chương trình trong đó Văn phòng Tiếng Anh Khu vực đóng vai trò chính và đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn những người tham gia chương trình.

5. Ngân sách:

• Mỗi Nhà cung cấp có thể triển khai một đến hai lớp Access, số lượng học viên trong một lớp là 25.
• Ngân sách của chương trình không vượt quá $1.200/học viên trong hai năm.
• Chi phí của chương trình nên được chia thành từng hạng mục trong dự toán ngân sách, bao gồm:
o Giảng dạy
o Sách và Tài liệu giảng dạy
o Đi lại
o Các hoạt động nâng cao
o Quản trị
o Đồ ăn & Đồ uống
o Chỗ ở

6. Khung thời gian

• 7/2022 RELO gửi thư mời nộp Đề xuất dự án
• 15/9/2022 Nhà cung cấp nộp Đề xuất Vòng 1
• 8 – 9/2022 RELO xem xét và lựa chọn các Đề xuất Vòng 1
• 10/2022 Nhà cung cấp hoàn thành Đề xuất Vòng 2 trên Cổng thông tin trực tuyến
• 10 – 11/2022 Đánh giá và Phê duyệt các Đề xuất Trực tuyến
• 11 – 12/2022 Ký kết thỏa thuận giữa Nhà cung cấp và FHI360
• 1/2023 Nhà cung cấp bắt đầu tuyển dụng giáo viên / sinh viên
• 2/2023 Khai giảng lớp học Access

CÁCH THỨC NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN?

Các đơn vị quan tâm vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong Access Provider Handbook trước khi làm đề xuất dự án.
Link nộp đề xuất vòng 1: https://bit.ly/AccessRound1Proposal
Hạn nộp: 17:00 giờ, ngày 15 tháng 09 năm 2022 (giờ Việt Nam)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Từ Quảng Trị ra phía Bắc                                                     Từ Thừa Thiên Huế vào phía Nam
Ms. Nguyễn Thị Hạnh, Trợ lý RELO                                     Ms. Lê Thị Kim Muôn, Trợ lý Văn hóa
Điện thoại: +842438505000 (# 6225)                                   Điện thoại: +842835204657
Email: nguyenht4@state.gov                                               Email: lemuontk@state.gov