Các chương trình Tài trợ/học bổng

Thông báo
Các chương trình tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ
 • Quỹ tài trợ dành cho các tổ chức xã hội dân sự
 • Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ
 • Chương trình Volvis (Khách tham quan quốc tế)
 • Chương trình Tài trợ Ngoại giao Nhân dân

Chương trình Tài trợ Ngoại giao Nhân dân hỗ trợ cho các dự án góp phần thúc đẩy các mục tiêu sau của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: tăng cường sự thịnh vượng cho Việt Nam thông qua định hướng thị trường, quản trị nhà nước, giáo dục và môi trường; nâng cao hợp tác an ninh; phát triển quan hệ giáo dục, đẩy mạnh truyền thông, và/hoặc xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương.

 

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhận Đề án cho các dự án ở các tỉnh phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào. Tất cả các đương đơn phải nộp Đề án dự án qua email.

Các chương trình Tài trợ Ngoại giao Nhân dân hiện có:

 1. Chương trình Tài trợ thường niên (PDF-305KB)
 2. Quỹ tài trợ chương trình Đào tạo tiếng Anh (PDF-79KB)
 3. Quỹ tài trợ chương trình “Câu lạc bộ Trao Quyền Phụ Nữ “ (PDF-299KB) 

Tất cả những đương đơn có Đề án dưới 25.000 đô la Mỹ và chưa từng nhận tài trợ trước đây từ Chính phủ Hoa Kỳ vui lòng nộp hồ sơ bao gồm:

 1. Nội dung đề án (Word-191KB) kèm theo Giải trình chi tiết ngân sách.
 2. Các mẫu đơn: SF424 (PDF-265KB) nếu đương đơn là tổ chức HOẶC SF424I (PDF-770KB) nếu đương đơn là cá nhân và SF424A (PDF-216KB) và SF424B (PDF-115KB).
 3. Số DUNS.

Tất cả những đương đơn đã từng nhận tài trợ trước đây của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc có Đề án hơn 25.000 đô la Mỹ phải nộp thêm:

 • Xác nhận đăng ký SAM và NCAGE.