Flag

An official website of the United States government

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO)

TỔNG QUAN

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) được thiết lập tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào năm 2015. Là một bộ phận trực thuộc Phòng Thông tin – Văn Hóa, Văn phòng hợp tác cùng Bộ Giáo dục, các hiệp hội nghề nghiệp của giáo viên, các trường đại học, các trường phổ thông, giảng viên và giáo viên Tiếng Anh trong các chương trình và dự án trao đổi văn hóa và giáo dục nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các nước trong khu vực. Văn phòng RELO tại Hà Nội quản lý các chương trình Tiếng Anh tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực Hà Nội là một trong 25 văn phòng tương tự trên toàn thế giới. Công việc của Văn phòng do Vụ Chương trình thuộc Tổng vụ Văn hóa và Giáo dục của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại thủ đô Washington điều phối.

Chương trình Chuyên gia Anh ngữ

Chương trình Chuyên gia Anh ngữ hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Chương trình này cử các giáo viên, giảng viên Hoa Kỳ có tài năng và điều kiện chuyên môn với bằng Thạc sỹ về Giảng dạy Tiếng Anh như Ngoại ngữ/Ngôn ngữ hai (TEFL/TESL) hoặc Ngôn ngữ Ứng dụng tới làm việc tại các trường đại học, tổ chức phi chính phủ về giáo dục và các trung tâm giáo dục khác. Các chuyên gia này chia sẻ kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và học hỏi thêm về các nền văn hóa khác. Khi trở về Hoa Kỳ, các chuyên gia chia sẻ những trải nghiệm và kiến thức thu nhận được với các cộng đồng và đồng nghiệp của mình ở Hoa Kỳ.

Chương trình Chuyên gia Anh ngữ Cao cấp

Chương trình Chuyên gia Anh ngữ Cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyển chọn các học giả, chuyên gia trong lĩnh vực Giảng dạy tiếng Anh như Ngoại ngữ (TEFL) và Giảng dạy tiếng Anh cho Người nói Ngôn ngữ khác (TESOL) để thực hiện trong hai tuần tới bốn tháng những chương trình được thiết kế rất kỹ càng. Các Chuyên gia Anh ngữ Cao cấp hỗ trợ Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp và duy trì những Chương trình Tiếng Anh chất lượng cao cho đối tác địa phương đồng thời tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đại sứ quán Hoa Kỳ, thông qua tham vấn với các đối tác giáo dục ở nước sở tại, xây dựng các chương trình làm việc của Chuyên gia Anh ngữ Cao cấp, có thể là bồi dưỡng giáo viên; xây dựng khung chương trình đào tạo, giáo trình và học liệu; hoăc đánh giá chương trình. Trong một số trường hợp, chuyên gia có thể sử dụng các công cụ hội thảo trực tuyến để đào tạo hoặc tư vấn cho đồng nghiệp ở nước sở tại.

Nếu quý vị có bất kì đề nghị cung cấp Chuyên gia Anh ngữ Cao cấp, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Tiếng Anh Khu vực.

Chương trình Học bổng tiếng Anh Access

Chương trình Học bổng tiếng Anh Access cung cấp nền tảng kĩ năng tiếng Anh cho học sinh xuất sắc và không khán giả độ tuổi từ 13 đến 20 thông qua chương trình học sau giờ chính khóa và học cấp tốc vào mùa hè. Học sinh Access được cảm nhận những giá trị văn hóa và nền dân chủ Hoa Kỳ, tăng cường khả năng tham gia tích cực vào sự phát triền kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời có thêm cơ hội tham dự các chương trình trao đổi và học tập ở Hoa Kỳ trong tương lai.

Chương trình học bổng trực tuyến Online Professional English Network (OPEN)

Chương trình Online Professional English Network (OPEN) mang đến các cơ hội học tập trực tuyến cho giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới. OPEN thúc đẩy trao đổi văn hóa và cho phép người học truy cập miễn phí các tài liệu giảng dạy và học tập có thể được tái sử dụng, điều chỉnh và chia sẻ với những người khác. Các khoá học phát triển chuyên môn OPEN do các trường Đại học và các chuyên gia TESOL Hoa Kỳ thiết kế và giảng dạy. Các chương trình thuộc OPEN gồm:

  • Các khoá học trực tuyến 8 tuần có giảng viên hướng dẫn – Global Online Courses (GOCs)
  • Các khoá học tiếng Anh chuyên ngành (ESP) cho từng khu vực hoặc quốc gia
  • Các khoá học trực tuyến mở tự học hoặc với giảng viên – Facilitated and self-paced Massive Open Online Courses (MOOCs)
  • Hội thảo trực tuyến – Webinars
  • Tài liệu học và giảng dạy cấp phép mở
  • Cộng đồng giáo viên cựu thành viên các chương trinh OPEN chia sẻ kinh nghiêm giảng dạy – Alumni Community of Practice

Tạp chí English Teaching Forum

Ra đời từ năm 1962, Tạp chí English Teaching Forum đã trở thành ấn phẩm quan trọng, thiết thực đối với giáo viên Tiếng Anh. Sứ mệnh của English Teaching Forum là đóng góp vào sự phát triển nghề nghiệp của độc giả trên toàn thế giới bằng những bài viết phản ánh lý thuyết cũng như thực hiện giảng dạy Tiếng Anh đương đại. Tạp chí English Teaching Forum được xuất bản hàng quý và người đọc có thể xem những số tạp chí đã ra trên trang web của tạp chí. Tạp chí nhận bài viết về các chủ đề đa dạng thuộc lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ/ngôn ngữ hai. Hầu hết các bài viết xuất bản trên English Teaching Forum là do chính độc giả gửi bài.

Website American English và Tài liệu Anh Mỹ

Website American English là một kho tài liệu hỗ trợ việc học tập và giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hoa Kỳ. Website này cung cấp nhiều tài liệu và học liệu hấp dẫn dành cho phát triển nghề nghiệp của giáo viên và dành cho học sinh sử dụng trên lớp. Cả giáo viên và học sinh đều có thể tìm được những cách mới để luyện tập Tiếng Anh và tăng cường vốn hiểu biết về Hoa Kỳ.

Liên hệ

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Email: RELOVietnam@state.gov
Tel: (84-4) 3850-5000