Flag

An official website of the United States government

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học
6 Phút để đọc

Kiểm định Chất lượng các trường Đại học Hoa Kỳ

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông qua Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin miễn phí về hơn 4000 trường đại học tại Hoa Kỳ. Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ cung cấp thông tin chính xác, không thiên vị cho các trường đại học và sinh viên Việt Nam quan tâm và tìm kiếm cơ hội nghiên cứu, học tập tại Hoa Kỳ.

Trước khi nộp đơn vào một trường đại học tại Hoa Kỳ, sinh viên cần phải khảo sát và điều tra kỹ lưỡng trường đại học và chương trình học tập mà bạn muốn theo học. Bước đầu tiên và quan trọng nhất để quyết định chất lượng và tính hợp pháp của một trường đại học là kiểm tra xem trường học đó có được kiểm định và công nhận chất lượng hay không. Khá dễ dàng để làm được điều này. Đơn giản bạn chỉ cần tham khảo trên trang web của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) và trang web của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Hai website này giải thích rõ ràng kiểm định chất lượng trường học là gì và cho phép sinh viên kiểm tra tình trạng của trường mà bạn muốn theo học.

Để biết thêm thông tin về kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Hoa Kỳ, xin tham khảo các tài liệu sau đây:

 

Tài liệu được đăng ký bản quyền của BrainTrack, nhãn hiệu đã được đăng ký của FutureMeld LCC. Tái bản tài liệu phải được sự đồng ý của BrainTrack.

 


Tài liệu này được đăng ký bản quyền bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Tái bản tài liệu phải được sự cho phép của CHEA.

 

Tài liệu này được đăng ký bản quyền bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Tái bản tài liệu phải được sự cho phép của CHEA.