Flag

An official website of the United States government

Chương trình hoạt động (Thành phố Hồ Chí Minh)
2 Phút để đọc

Vui lòng mang Chứng Minh Nhân Dân, hoặc hộ chiếu, thẻ sinh viên hoặc bằng lái xe khi đến tham dự. Lưu ý: các thiết bị điện tử sẽ được giữ tại cổng bảo vệ.

 

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động dành cho công chúng tại địa chỉ: Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM. Tất cả các chương trình này đều miễn phí. Vui lòng truy cập http://achcmc.eventbrite.com để xem lịch hoạt động chi tiết. Đăng ký tham dự qua điện thoại (08) 3520 4610 hoặc gởi email đến địa chỉ HCMCEDUSA@state.gov. Ghi rõ tên chương trình  bạn muốn tham gia.