Giới thiệu giáo dục Hoa Kỳ ở Dak Lak

Tổng Lãnh sự Rena Bitter đến thăm Đại học Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

Vào ngày 13/5, Tổng Lãnh Sự Rena Bitter dẫn đầu buổi thuyết trình du học Hoa Kỳ đầu tiên ở đại học Tây Nguyên trong vùng lịch sử nhạy cảm Tây Nguyên của tỉnh Đắc Lắc. Giảng viên và nhân viên các phòng ban của trường Đại học Tây Nguyên đã làm việc với các chuyên viên EducationUSA để tập hợp hơn 100 giảng viên và sinh viên tham gia. Tổng Lãnh Sự Bitter mở đầu buổi thuyết trình bằng cách chia xẻ câu chuyện cá nhân với người tham dự. Sau đó, chuyên viên EducationUSA tiếp tục giới thiệu các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ và các dịch vụ giáo dục do Lãnh sự quán cung cấp. Tổng Lãnh sự Rena Bitter kết thúc chuyến thăm bằng buổi ăn trưa với cựu sinh viên các chương trình trao đổi Hoa Kỳ ở thành phố Buôn Mê Thuột.