Triển lãm du học Hoa Kỳ – TP.HCM

Tổng lãnh sự Rena Bitter khai mạc triển lãm du học Hoa Kỳ mùa xuân tại Trung tâm Tư vấn ở Diamond Plaza

Vào ngày 19/2, Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tổ chức triển lãm du học Hoa Kỳ mùa xuân tại Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ ở Diamond Plaza. Triển lãm đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam là điểm dừng chân của loạt triển lãm EducationUSA vòng quanh, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các trường đại học Hoa Kỳ trong việc tuyển nhận sinh viên Việt Nam. Hai mươi ba trường đại học và cao đẳng từ Hoa Kỳ đã lập bàn giới thiệu thông tin tại Trung tâm tư vấn, và thu hút khoảng 900 người tham trong suốt buổi trưa.

Khai mạc triển lãm trong một hội trường đông kín người, Tổng Lãnh Sự Rena Bitter nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục như là một trong những ưu tiên hàng đầu của phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, và cách nhân viên EducationUSA của Lãnh sự có thể hỗ trợ học sinh trong việc thực hiện ước mơ du học. Buổi sáng cùng ngày, EducationUSA cũng tổ chức một hoạt động giao lưu kết nối cho các trường Mỹ và Việt Nam, tạo không gian để các đại diện giáo dục phía Mỹ và Việt Nam thảo luận về những lãnh vực có thể trao đổi hợp tác cùng nhau.