Tổng lãnh sự Rena Bitter khai mạc triển lãm du học Hoa Kỳ mùa xuân tại Trung tâm Tư vấn ở Diamond Plaza

Tổng lãnh sự Rena Bitter khai mạc triển lãm du học Hoa Kỳ mùa xuân tại Trung tâm Tư vấn ở Diamond Plaza

Tổng lãnh sự Rena Bitter khai mạc triển lãm du học Hoa Kỳ mùa xuân tại Trung tâm Tư vấn ở Diamond Plaza