Đại sứ quán và Lãnh sự quán

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Số 7 Láng Hạ
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3850-5000

Tìm hiểu thêm về Đại sứ quán

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

4 Lê Duẩn, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-28-3520-4244

Tìm hiểu thêm về Lãnh sự quán