Hãy làm việc cùng chúng tôi!

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Mẫu đơn xin việc PDF (712KB)

Lái xe tải/Thủ kho

  • Thông báo (PDF-169KB) — Hạn nộp: 21/8/2017

Lễ tân/Trực điện thoại

  • Thông báo (PDF-169KB) — Hạn nộp: 3/9/2017

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

 

Trợ lý Trung tâm Hoa Kỳ

Trợ lý Thị thực (2 vị trí tạm)